HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 9, 2012

13 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 7941)

THÁNG 9

POITIERS

Khóa 2 ngày song ngữ

Thứ bảy 8 và chủ nhật 9 tháng 9

Ban tổ chức:

Trưởng đạo tràng: cô Chơn Ngọc <chongoc.tk@laposte.net>

Trưởng ban Tu học: anh Võ hồng Thu <vohongthu@hotmail.fr>

CANADA

TORONTO

Khóa Bát Nhã 32 lớp trung cấp 1 (nhập thất) Từ thứ bảy 22 đến chủ nhật 30 (9 ngày).

Ban tổ chức:

Trưởng Đạo tràng: cô Minh Hải: ĐT: 905- 764 6765 < grene_thumb35@yahoo.com

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 8075)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2012: Lớp Thiền Căn Bản 91 tại Thiền Đường Mây Từ, Nam California. Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(Xem: 7416)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2012: tại Úc châu.
(Xem: 7453)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2012: tại Đức.
(Xem: 56615)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2012 tại Houston.
(Xem: 6994)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2012 tại Thụy sĩ. Nhập thất chuyên tu 10 ngày tại Đức.
(Xem: 6144)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2012: Tại Bắc Cali.
(Xem: 7128)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2012: Tại Paris.
(Xem: 7766)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2012: Tại Bắc và Nam Cali.
(Xem: 7009)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2012; Khóa Căn Bản 7 ngày tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia.
(Xem: 7250)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2012: Tại Nam Cali.
(Xem: 7471)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2012: Tất niên tại Thiền viện. Khóa Bát nhã lớp trung cấp 2 tại Sacramento.
1,076,718