HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 11, 2012

13 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 7414)

THÁNG 11

SYDNEY

KHÓA NHẬP THẤT CHUYÊN TU ĐỊNH XI (10 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 14

KHÓA CĂN BẢN 89 (7 ngày) Từ ngày 16 đến ngày 22

Ban tổ chức: Trưởng đạo tràng: cô Minh Đạo: ĐT: 02 97 02 17 95

Email: <tamkhongk@hotmail.com>

Trưởng ban tu học: Cô Minh Thường: ĐT: 04 00 22 59 59

Email: minhthuongucchau@yahoo.com.au

HOUSTON

 

KHÓA NHẬP THẤT CHUYÊN TU ĐỊNH XII (10 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 11

Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng: cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

 Email: <bethivo2@yahoo.com>

 Trưởng ban Tu học: cô Sao Mai: <saomai121@gmail.com>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 8075)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2012: Lớp Thiền Căn Bản 91 tại Thiền Đường Mây Từ, Nam California. Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(Xem: 7453)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2012: tại Đức.
(Xem: 7941)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2012: Tại Canada.
(Xem: 56615)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2012 tại Houston.
(Xem: 6994)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2012 tại Thụy sĩ. Nhập thất chuyên tu 10 ngày tại Đức.
(Xem: 6143)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2012: Tại Bắc Cali.
(Xem: 7128)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2012: Tại Paris.
(Xem: 7766)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2012: Tại Bắc và Nam Cali.
(Xem: 7008)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2012; Khóa Căn Bản 7 ngày tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia.
(Xem: 7250)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2012: Tại Nam Cali.
(Xem: 7471)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2012: Tất niên tại Thiền viện. Khóa Bát nhã lớp trung cấp 2 tại Sacramento.
1,076,708