HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
TOP CATEGORIES

Lịch TU HỌC tháng 7, 2013 - Tại Úc Châu

21 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 8046)

THÁNG 7

SYDNEY:

- Khóa căn bản 98

Từ ngày thứ sáu 5 đến ngày thứ năm 11 (7 ngày)

- Khóa Bát nhã lớp trung cấp 1 (5 ngày nhập thất)

Từ thứ sáu 12 đến thứ ba 16

- Khóa Bát Nhã lớp trung cấp 3 (5 ngày nhập thất)

Từ thứ tư 17 đến chủ nhật 21 tháng 7

Ban tổ chức: Trưởng đạo tràng: cô Minh Đạo: ĐT: 02 97 02 17 95

Email: <tamkhongk@hotmail.com>

Trưởng ban tu học: Cô Minh Thường: ĐT: 04 00 22 59 59

Email: minhthuongucchau@yahoo.com.au

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 8050)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2013: Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(Xem: 9486)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2013: tại Nam Cali.
(Xem: 8956)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2013: 3 khóa tu học tại Thiền viện
(Xem: 7775)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2013: Tại Canada.
(Xem: 48083)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(Xem: 8352)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2013: Tại Bắc và Nam Cali.
(Xem: 7808)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2013: Tại Pháp và Bắc Cali.
(Xem: 8218)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2013: Tại Sacramento và Nam Cali.
(Xem: 7443)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2013: Tại Hoa Thịnh Đốn.
(Xem: 9340)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2013: Chương trình Tết và tu học tại Nam Cali.
1,052,912