11 Tháng Mười Một 2015
Khóa Trung Cấp 4 Bát Nhã tại San Jose.
11 Tháng Mười Một 2015
Hành hương tại Ấn Độ và Nepal lần thứ VII.
11 Tháng Mười Một 2015
Các khóa tu học tại Houston và Nam California.
11 Tháng Mười Một 2015
Các khóa tu học tại Melbourne, Adelaide và Sydney.
11 Tháng Mười Một 2015
Các khóa tu học tại Thụy Sĩ và Đức.
11 Tháng Mười Một 2015
Khóa tu học tại Toronto và Nhập thất chuyên tu tại Bắc California.
11 Tháng Mười Một 2015
Các khóa tu học tại Nam Cali và Hoa Thịnh Đốn.
11 Tháng Mười Một 2015
Các khóa tu học tại Toulouse, Đức và Paris.
11 Tháng Mười Một 2015
Sinh hoạt truyền thống tại Tổ Đình Tánh Không.
11 Tháng Mười Một 2015
Khóa Thiền Căn Bản tại Nam Cali.
11 Tháng Mười Một 2015
Khóa An cư mùa Xuân cho Tăng Ni tại Tổ Đình Thiền Tánh Không
11 Tháng Mười Một 2015
Tăng Ni an cư kiết Đông.
(Xem: 4164)
Tại Thiền viện: Tăng Ni an cư 3 tháng: 10 & 11 & 12.
(Xem: 4120)
Bắc Cali: Các khóa tu học tại San Jose và Sacramento.
(Xem: 5394)
Tại Thiền Viện: Nhập Thất An Cư Kiết Đông 3 tháng và hai khóa tu học tại Thiền viện.
(Xem: 3835)
Các khóa tu học tại Thụy sĩ và Nam Cali.
(Xem: 3693)
Các khóa tu học tại Canada và San Jose.
(Xem: 3654)
Các khóa tu học tại Texas và Hoa Thịnh Đốn.
(Xem: 4162)
Các khóa tu học tại Canada, Nam Cali và Texas.
(Xem: 3553)
Các khóa tu học học tại Toulouse, Paris, Đức và Oklahoma.
(Xem: 4282)
Các khóa tu học tại Hoa Thịnh Đốn và Nam Cali.
(Xem: 4204)
Các khóa tu học tại Melbourne, Adeline và Sydney.
(Xem: 4611)
Chương trình Tết, kỷ niệm 20 năm hoằng hóa và các khóa tu đặc biệt.
(Xem: 3896)
Tăng Ni an cư kiết đông.
(Xem: 7499)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2013: Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(Xem: 8785)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2013: tại Nam Cali.
(Xem: 8380)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2013: 3 khóa tu học tại Thiền viện
(Xem: 7184)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2013: Tại Canada.
(Xem: 47034)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(Xem: 7429)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2013: Tại Úc.
(Xem: 7807)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2013: Tại Bắc và Nam Cali.
(Xem: 7185)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2013: Tại Pháp và Bắc Cali.
(Xem: 7571)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2013: Tại Sacramento và Nam Cali.
(Xem: 6865)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2013: Tại Hoa Thịnh Đốn.
(Xem: 8767)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2013: Chương trình Tết và tu học tại Nam Cali.
(Xem: 6682)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2013: Các Khóa Học ở Florida và Houston.
(Xem: 7635)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2012: Lớp Thiền Căn Bản 91 tại Thiền Đường Mây Từ, Nam California. Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(Xem: 6915)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2012: tại Úc châu.
(Xem: 6927)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2012: tại Đức.
(Xem: 7452)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2012: Tại Canada.
(Xem: 55742)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2012 tại Houston.
(Xem: 6505)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2012 tại Thụy sĩ. Nhập thất chuyên tu 10 ngày tại Đức.
(Xem: 5621)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2012: Tại Bắc Cali.
(Xem: 6668)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2012: Tại Paris.
(Xem: 7355)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2012: Tại Bắc và Nam Cali.
(Xem: 6500)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2012; Khóa Căn Bản 7 ngày tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia.
(Xem: 6839)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2012: Tại Nam Cali.
(Xem: 6998)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2012: Tất niên tại Thiền viện. Khóa Bát nhã lớp trung cấp 2 tại Sacramento.