HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
TOP CATEGORIES

Tháng 11, 2015 - Tại Bắc Cali

29 Tháng Mười Hai 201411:04 SA(Xem: 4519)

SAN JOSE (Webcast)

-       Khóa Bát nhã 47 lớp trung cấp 1

Từ thứ bảy 31 tháng 10 tới thứ bảy 7 tháng 11

-       Khóa Bát nhã trung cấp 3

Từ chủ nhật 8 tới chủ nhật 15

Trưởng Đạo tràng: anh Hoằng Phương <tandiem999@yahoo.com>

 

 

SACRAMENTO

-       Khóa Căn Bản 122:

Từ thứ hai 16 tới chủ nhật 22

-       Khóa Bát nhã lớp trung cấp 3

Từ thứ hai 23 tới 1 tháng 12

Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng: Ông Chí Hải: 530- 758 7410

Email: <chuongvphan@yahoo.com>

Trưởng ban tu học: Cô Uyển Như: <uyennguyen4@yahoo.com>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,052,910