HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

7. Tổng Kết Lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã

11 Tháng Mười 201611:06 CH(Xem: 2791)
Bài 7: Tổng Kết Lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 8 tháng 10 năm 2016.

Xin click vào PLAY để nghe
hay Right Click và Save (audio) as để tải xuống máy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười 2016(Xem: 3163)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 3 tháng 1 năm 2016.
11 Tháng Mười 2016(Xem: 2995)
Tổng Kết Lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2016.
11 Tháng Mười 2016(Xem: 2561)
Bài giảng tại Berlin, Đức ngày 20 tháng 8 năm 2016.
11 Tháng Mười 2016(Xem: 3318)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
11 Tháng Mười 2016(Xem: 2640)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
11 Tháng Mười 2016(Xem: 2534)
Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 22 tháng 1 năm 2014.
13 Tháng Tư 2017(Xem: 2100)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2016.
1,106,038