HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
TOP CATEGORIES

Tháng 6, 2017 - Tại Nam Cali, San Jose và Montreal

02 Tháng Giêng 201710:51 SA(Xem: 3224)

THÁNG 6

NAM CALI

Khóa Bát Nhã trung cấp 3

Từ ngày thứ bảy 3 tới ngày thứ sáu 9 (7 ngày)

Ban tổ chức: Hội trưởng TTK: ông Tuệ Nguyên <toanhtuan@yahoo.com>

Trưởng Ban Tu học: ông Tuệ Không <dhuynh765@sbcglobal.net>

 

SAN JOSE

Khóa Bát Nhã trung cấp 1

Từ ngày chủ nhật 11 tới ngày thứ bảy 17  (7 ngày)

Khóa Bát nhã trung cấp 2

 Từ chủ nhật 18 tới thứ bảy 24 (7 ngày)

 

Ban tổ chức:

Trưởng Đạo tràng: anh Hoằng Phương <tandiem999@yahoo.com>

Trưởng ban Tu học: cô Viên Quang <tandiem999@yahoo.com>

MONTREAL

Ngày 26: giảng đại chúng
- Khóa nhập thất tại Làng cây Phong

Từ thứ ba 27 tới thứ bảy 1 tháng 7 (5 ngày)

- Sinh hoạt Đạo tràng
Chủ nhật 2 tháng 7

Trưởng Đạo Tràng: cô Như Chiếu <hoangthanhusa@yahoo.com

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,052,848