HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
TOP CATEGORIES

Tháng 11, 2017 - Tại Thiền Viện và Úc Châu

02 Tháng Giêng 20173:42 CH(Xem: 3351)

THÁNG 11

TỔ ĐÌNH:

Khóa giảng về Nghệ thuật tổ chức, lãnh đạo và điều hành đạo tràng do Thầy Thiền chủ hướng dẫn.

Từ ngày thứ sáu 3 tới ngày chủ nhật 12 tháng 11- 2017 (10 ngày)

Tất cả những thiền sinh đều được khuyến khích tham gia.

Ghi tên nơi ông Tuệ Nguyên, hạn chót là 15 tháng 10- 2017

Ban tổ chức: ông Tuệ Nguyên: <toanhtuan@yahoo.com>

ÚC CHÂU

ADELAIDE

Khóa giới thiệu đại chúng về Thiền, song ngữ

Ngày thứ bảy 4

Khóa ôn tập giáo lý Thiền căn bản và Trung cấp 1 Bát nhã , thực hành Định có tầm không tứ và Định không tầm không tứ.

Từ chủ nhật 5 tới thứ sáu 10 (6 ngày)

Ban tổ chức:

Trưởng Đạo tràng: cô Hoàng Thường : <lastingtran@yahoo.com>

Trưởng Ban Tu Học: Cô Hoàng Liên <dung.mindful@gmail.com>

MELBOURNE

Khóa Bát Nhã trung cấp 2 tại chùa Quang Minh

Từ ngày thứ tư 14 tới ngày thứ hai 20 (7 ngày)

Ban tổ chức

Trưởng Đạo tràng: cô Diệu Nguyên : <tranhpham43@bigpond.com>

Phó Đạo tràng: anh Minh Thanh <vanhongcau@yahoo.com.au>

 

SYDNEY

- Giảng đại chúng ngày 22 (không tổ chức).
- Khóa Tâm Lý Học Phật Giáo cao cấp 1 nhập thất tại Govinda Valley

Từ ngày thứ năm 23 tới ngày thứ tư 29 (7 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng đạo tràng: anh Quang Lý:: ĐT: 02 97 02 17 95

Email: <tamkhongk@hotmail.com>                                                   

Trưởng ban Tu học: cô Minh Thường: <minhthuongucchau@yahoo.com.au>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,052,839