HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

11. Hướng Dẫn Định.

07 Tháng Hai 20189:39 CH(Xem: 1647)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Sydney ngày 9 tháng 1 năm 2018.

Ý kiến bạn đọc
19 Tháng Tư 20189:37 SA
Khách
Xin chào
Người ta nói chánh định phải có 3 yếu tố :
1._ thiện 2 nhất tâm 3. Chánh niệm là như thế nào? Chúng ta có thể thực hành được trong cuộc sống được không? Thât sự cám ơn được lời giảng dạy
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,072,449