HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

39. Tổng Kết Khóa Bát Nhã 1

01 Tháng Tám 20187:55 SA(Xem: 1071)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 8 tháng 6 năm 2018.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,074,883