HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

43. Hai Sắc Thái Biết

23 Tháng Tám 20182:03 CH(Xem: 1024)
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Thiền Căn Bản tại đạo tràng Michigan ngày 21 tháng 4 năm 2018.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,072,479