HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

44. Bài giảng Đại Chúng

23 Tháng Tám 20182:20 CH(Xem: 939)
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng Đại Chúng tại đạo tràng Michigan ngày 22 tháng 4 năm 2018.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,081,149