HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

48. Thiền Chỉ và Thiền Định

08 Tháng Chín 201810:53 CH(Xem: 1040)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Thiền Căn Bản tại đạo tràng Michigan ngày 25 tháng 4 năm 2018.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,074,883