HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 2, 2019 - Tại Thiền Viện Chân Như - Texas

Thursday, January 31, 201911:45 AM(View: 1495)

THÁNG 2

Với sự chấp thuận của Thầy Thiền Chủ, tất cả những sinh hoạt trong tháng 2- 3- 4 của Tăng đoàn và thin sinh đều được tổ chức tại thiền viện Chân Như- Texas.

Địa chỉ : 8851  FM 2445

NAVASOTA, TX. 77868 USA

Thông Quang: ĐT: 832-707-8964 <huongtuan88@yahoo.com>

TẾT

  • Tết mùng 1 nhằm ngày thứ ba 5-2-2019
  • Lễ thọ giới sa di ni và ra mắt Tăng Đoàn, ngày chủ nhật 10- 2- 2019 (mùng 6 Tết):

1-   Thích nữ Như Minh (Adelaide)
      Ra mắt Tăng đoàn:

2-   Thích nữ Như Ngọc (Sydney)

3-   Thích nữ Như Ngạn (Sydney)

4-   Thích nữ Nhất Như (Houston)
5-   Thích nữ Tỉnh Như (Nam Cali)

  • Lễ Thọ giới Tỳ kheo: ngày 10-2-2019

Thích Không Quang

Tăng Ni an cư nhập xuân tháng 2, 3 và 4, tại Thiền viện Chân Như- Texas.

Khai mạc khóa An Cư nhập xuân ngày thứ sáu 1-2-2019.

Bế mạc khóa An Cư ngày thứ sáu 26-4-2019.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,136,679