HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 10, 2019 - Các Khoá Tu Học Tại Úc châu.

Thursday, January 31, 201912:18 PM(View: 1829)

THÁNG 10

ÚC  CHÂU

PERTH

  • Khóa Bát nhã trung cấp 1

Từ thứ bảy 5 tới thứ năm 10 ( 6 ngày)

Ban tổ chức:

Trưởng đạo tràng: Cô Trương Nguyệt Ánh: <cr.anhtruong@gmail.com>

Phó đạo tràng: Cô Kiều Hà: <hatran@y7mail.com>


SYDNEY

  • Khóa Bát nhã đặc biệt

Từ thứ bảy 12 tới thứ tư 16 ( 5 ngày)         

Ban tổ chức: Trưởng đạo tràng: anh Quang Lý:: ĐT: 02 854 29352

Email: <tamkhongk@hotmail.com>                                           

Trưởng ban Tu học: cô Minh Thường: <minhthuongucchau@yahoo.com.au>


MELBOURNE

  • Khóa Bát nhã đặc biệt, nhập thất tại chùa Quang Minh

Từ thứ sáu 18 tới chủ nhật 27 (10 ngày)

Ban tổ chức

Trưởng Đạo tràng: cô Diệu Nguyện :<tranhpham43@bigpond.com>

Phó Đạo tràng: anh Minh Thanh <vanhongcau@yahoo.com.au>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,136,707