HỘI NHẬP
25 Tháng Ba 2020(Xem: 127)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
13 Tháng Ba 2020(Xem: 237)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
12 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 900)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
09 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 362)
Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 566)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
10 Tháng Mười 2019(Xem: 685)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
05 Tháng Chín 2019(Xem: 974)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
20 Tháng Tám 2019(Xem: 1359)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
19 Tháng Tám 2019(Xem: 1155)
Lớp Thiền Căn Bản Tại Houston Trong Tháng 7
19 Tháng Tám 2019(Xem: 619)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Houston
19 Tháng Tám 2019(Xem: 855)
Lớp Thiền Căn Bản Tại Úc Châu Từ 6 dến 16 tháng 6 năm 2019