19 Tháng Sáu 2012(Xem: 55804)
Bài Giảng của Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã 28, bắt đầu từ 22 đến 28 tháng 4 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 11906)
NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 1