HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
  (View: 2331)
  Buổi phỏng vấn của ký giả Trọng Thành đài RFI với Thiền Sư Thích Thông Triệt đềi tài: Lợi ích của tập thiền dưới ánh sáng của khoa học về bộ não Thứ tư 18 Tháng Bẩy 2012
  (View: 2274)
  I- Địa điểm An Cư: Tổ Đình thiền viện Tánh Không Nam Cali - II- Thời gian: trọn tháng 2 & 3 & 4 – 2020
  (View: 4225)
  Ký Sự Chuyến Du Hóa Sydney, tháng 4 năm 2011.
  1,261,292