HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Các Bài Đọc Thêm Khóa Bát Nhã Lớp Trung Cấp 3

Thursday, June 18, 20203:02 PM(View: 2348)

Click vào để xem
HT Thích Thông Triệt:

Các BÀI ĐỌC THÊM Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 3

 Click Here smallhttps://tanhkhong.org/images/file/IDdAvNET2AgQAMZ9/all-baidocthem-khoabntrungcap3-final.pdf


Bài Đọc Thêm số 1 BA LA MẬT

Bài Đọc Thêm số 2 KHÔNG

Bài Đọc Thêm số 3 HUYỄN

Bài Đọc Thêm số 4 VÔ TÂM TRONG THIỀN

Bài Đọc Thêm số 5 THÍ DỤ THẬP ĐỊA TRONG PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂNTài liệu học tập bao gồm 67 trang (8x11) Đạo tràng Nam Cali trình bày, chỉnh sửa, bổ túc các hình minh họa
Ban tu học các đạo tràng có thể in phát hành nội bộ trong khóa học.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
99,327