HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THƯ MỜI: Buổi Cơm chay thân mật và đêm văn nghệ tiển Thầy Nhập Thất

Sunday, October 2, 201112:00 AM(View: 62946)

THƯ MỜI

Hội Thiền Tánh Không, Đạo Tràng Nam Cali, ĐạoTràng San Jose, Đạo tràng Sacramento cùng 65 thiền sinh đang tu học khóa trung cấp Bát Nhã 4, và Giáo Thọ 3 tại Thiền viện sẽ tổ chức:

Buổi Cơm chay thân mật

và đêm văn nghệ tiển Thầy Nhập Thất

Tại Thiền Viện Tánh Không 18525 Frantz Road – Perris , CA 92570

Vào ngày Thứ Bảy 15 tháng 10, 2011

Thân mời quý anh chị thiền sinh Tánh Không khắp nơi cùng về tham dự

Chương trình:

9am –12pm & 2:30 – 5pm: dự nghe Thầy giảng 1 thời pháp (tùy chọn, học chung với Giáo thọ 3)

5pm – 6pm: Buổi Cơm chay thân mật

6:pm – 10-pm: Đêm văn nghệ tiển Thầy Nhập Thất

Qua 15 năm hoằng hóa Thầy đã dành tất cả tình thương, thì giờ, tâm sức dìu dắt chúng ta, lần đầu Thầy xa chúng ta thời gian dài trọn 1 năm, ban Tổ chức mong các bạn thu xếp được công việc để cùng về tham dự

Đây là dịp chúng ta về Thiền Viện gặp nhau, cùng vấn an và đảnh lễ Thầy trước khi Thầy NHẬP THẤT

Xin các Ban Điều hành các Đạo Tràng phổ biến thơ mời này và liên lạc về Thiền Viện thông báo số người tham dự để tiện chuẩn bị

Ban Tổ Chức

Trân trọng kính mời

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, August 25, 2019(View: 6541)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Friday, July 16, 2010(View: 17327)
Mục tiêu dạy Thiền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là hướng dẫn người tu đạt được tâm Phật, tức tâm tathà qua phương thức KHÔNG LỜI. Muốn hiển thị (unfold) đạo không lời, Tổ đưa ra thí dụ về mẫu chuyện hỏi đáp giữa hai thầy trò, với mục đích nhắm giúp người tu nhận ra tác dụng thâm sâu của Nhận Thức Biết Không Lời qua phương thức chỉ bày tác dụng của Vô tâm.
83,250