HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

13. Tổng Kết Khóa Thiền Căn Bản.

11 Tháng Hai 20182:52 CH(Xem: 1191)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Brisbane ngày 26 tháng 1 năm 2018.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,072,441