HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

35. Sự Chứng Ngộ Ba Minh Của Đức Phật

24 Tháng Bảy 201811:53 SA(Xem: 1022)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 tại đạo tràng Houston ngày 6 tháng 6 năm 2018.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,081,149