HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÁC ĐẠO TRÀNG THIỀN TÁNH KHÔNG từ ngày thành lập đến năm 2007.

  Sunday, June 6, 201012:00 AM(View: 5547)


  TỔNG KẾT CÁC ĐẠO TRÀNG THIỀN TÁNH KHÔNG, từ ngày thành lập đến năm 2007.

   

  1- Đạo Tràng Oregon:

  Thành lập ngày: 22- 4- 2000

  Đã tổ chức các khóa:

  + 2 khóa căn bản (gồm 4 lớp)

  + 1 khóa Bát nhã (học 5 kỳ)

  + tổng số thiền sinh học các lớp: 42 người

  Trưởng đạo tràng: Tuệ Tâm Hải

  Đ.T: 503- 848 8021

  Email: phu215aloha@yahoo.com 

   

  3- Đạo tràng Bắc Cali

  Thành lập ngày: 9- 4- 2000

  Đã tổ chức các khóa:

  + 6 khóa căn bản (gồm 8 lớp)

  + 3 khóa Bát nhã (gồm 6 lớp)

  + 1 khóa Tứ niệm xứ

  + tổng số thiền sinh học các lớp: 294 người

  Trưởng đạo tràng: Minh Như (2000- 2006)

  Trưởng đạo tràng: Không Định (2007- 2009)

  Trưởng đạo tràng: Không Lạc (2010)

   

  4- Đạo tràng Houston- Texas

  Thành lập ngày: 11- 9- 2001

  Đã tổ chức các khóa:

  + 6 khóa căn bản

  + 4 khóa Bát nhã (gồm 7 lớp)

  + tổng số thiền sinh học các lớp: 365 người

  Trưởng đạo tràng: Minh Châu

  Đ.T: 832- 912 1491

   

  5- Đạo tràng Stuttgart- Đức

  Thành lập ngày: 1- 11- 2002

  Đã tổ chức các khóa:

  + 4 khóa căn bản

  + 2 khóa Bát nhã (gồm 5 lớp)

  + 1 khóa thực tập Định

  + 1 khóa giảng cho người Đức

  + tổng số thiền sinh học các lớp: 175 người

  Trưởng đạo tràng: Quang Chiếu

  Đ.T: 011-49- 703 1 671790

  Email: tanh_khong.stuttgart@web.de

   

  6- Đạo tràng Paris- Pháp

  Thành lập ngày: 21- 11- 2002

  Đã tổ chức các khóa:

  + 6 khóa căn bản

  + 3 khóa Bát nhã (gồm 7 lớp)

  + tổng số thiền sinh học các lớp: 242 người

  Trưởng đạo tràng: Quang Huệ

  Đ.T: 01 48 55 89 55

  Email: phutien@hotmail.com

   

  7- Đạo tràng Sydney- Úc

  Thành lập ngày: 7- 5- 2004

  Đã tổ chức các khóa:

  + 2 khóa căn bản

  + 1 khóa Bát nhã (1 lớp)

  + tổng số thiền sinh học các lớp: 30 người

  Trưởng đạo tràng: Minh Đạo

  Đ.T: 011 61 2 97 02 14 10

  Email: tamkhongk@hotmail.com

   

  8- Đạo tràng Toronto- Canada

  Thành lập ngày: 12- 7- 2004

  Đã tổ chức các khóa:

  + 4 khóa căn bản

  + 2 khóa Bát nhã (3 lớp)

  + tổng số thiền sinh học các lớp: 93 người

  Trưởng đạo tràng: Minh Hải

  Đ.T: 905- 764 6765

  Email: grene_thumb35@yahoo.com

   

  9- Thiền viện- Đạo tràng Nam Cali

  Hoạt động từ 1995

  Đã tổ chức các khóa:

  + 14 khóa căn bản (gồm 19 lớp)

  + 5 khóa Bát nhã (gồm 15 lớp)

  + 3 lớp tăng cường Bát nhã

  + 1 khóa Tứ niệm xứ

  + 2 khóa Tâm Lý Học Phật giáo (gồm 5 lớp)

  + 3 khóa dành cho thanh thiếu nhi

  + 10 khóa an cư

  Tổng số thiền sinh tham gia: 922 người.

   

  10- Thiền thất Chân Như

  Thành lập ngày 1 tháng 9 năm 2006 tại Texas

  ĐT: 281- 494 4206

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Sunday, July 25, 2010(View: 5772)
  Đạo Tràng Oregon: Thành lập ngày: 22- 4- 2000
  Friday, March 26, 2010(View: 7972)
  cập nhật ngày4-1-2014 1- Hội trưởng TTK California: Tuệ Huy 2- Trưởng Đạo Tràng Nam Cali: Huệ Hải 3- Trưởng ĐạoTràng San Jose: Hoằng Phương 4- Trưởng Đạo Tràng Sacramento: Chí Hải 5- Trưởng Đạo Tràng Portland: Không Tính 6- Hội Trưởng TTK Texas: Thầy Không Chiếu Hội Phó: Tâm Như 7- Trưởng Nhóm TTK Hoa Thịnh Đốn: Tâm Diệu Phú 8- Trưởng nhóm TTK Florida: Minh Tịnh 9- Trưởng Nhóm TTK Arizona: Huệ Nguyên 10- Hội Trưởng TTK Paris: Quang Huệ 11- Trưởng Đạo Tràng Paris: Minh Y 12- Hội Trưởng TTK Toulouse: Minh Anh 13- Trưởng Đạo tràng Poitiers: Chân Ngọc 14- Hội Trưởng TTK Đức: Thanh Tâm 15- Hội Trưởng TTK Ontario: Ngô Gia Trung 16- Trưởng Đạo Tràng Sydney: Minh Đạo 17- Hội Trưởng TTK Thụy Sĩ : Huệ Thuận
  1,259,923