HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  Đồ Thị Thể Nhập Chân Như

  Thursday, July 29, 201012:00 AM(View: 10016)

  ĐỒ THỊ THỂ NHẬP CHÂN NHƯ ĐỊNH

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Thiền Sinh tham dự khóa nhập thất chuyên tu sắp tới, xin mạn phép chép lại nơi đây Đồ Thị Thể Nhập Chân Như Định đã được Sư Cô Triệt Như đúc kết lại trong khóa Nhập Thất Chuyên Tu vào tháng 10 năm 2009 tại Cedar Falls, CA, USA.

   

   

  blank

   

  blank

   

  blank

   

  blank

   

  blank

  blank

   

  blank

   

   blank

   

  blank

   

  blank

   

  blank

   

  blank

   

  blank

   

   

  blank

   Sư Cô Triệt Như

  Nhập Thất Chuyên Tu "Chân Như Định"

  Cedar Falls, California, USA

  Từ 21/10/2009 đến 30/10/2009

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Thursday, September 23, 2010(View: 10342)
  Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm, Trích tập san Tánh Không 2008.
  Monday, August 2, 2010(View: 10703)
  Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm Toàn Năng, Thiền sinh Tánh Không
  Thursday, July 29, 2010(View: 8691)
  Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm Thầy Không Chiếu
  Sunday, July 11, 2010(View: 9545)
  Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm Thuần Ngộ, Thiền sinh Tánh Khộng
  Sunday, July 11, 2010(View: 8555)
  Bài Chia Xẻ Kinh Nghiệm Phương Diệu, thiền sinh lớp 1 khóa IV
  1,259,188