HỘI NHẬP

04. Tổng Kết Các Bộ Phái Phật Giáo.

19 Tháng Sáu 201711:46 CH(Xem: 1282)

Bài 4: Tổng Kết Các Bộ Phái Phật Giáo.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 26 tháng 5 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn