HỘI NHẬP

06. Tổng Kết Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã.

19 Tháng Sáu 201711:53 CH(Xem: 1464)

Bài 6: Tổng Kết Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 17 tháng 6 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn