HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

37. Con Đường Thiền Ta Đi.

06 Tháng Chín 20173:39 CH(Xem: 1676)

Bài 3: Con Đường Thiền Ta Đi.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,076,000