HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

40. Ngũ Uẩn.

12 Tháng Chín 20179:49 SA(Xem: 2037)

Bài 3: Ngũ Uẩn.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,077,123