HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

65. Tâm Thế Gian.

31 Tháng Mười Hai 20175:01 CH(Xem: 1572)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,074,883