HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

76. Tổng Kết Cuối Khoá BN4

02 Tháng Mười Hai 20189:39 CH(Xem: 1208)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng Sacramento ngày 21 tháng 7 năm 2018.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,077,041