HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH Tham dự các khóa tu học tháng 2, 2013 tại Thiền Viện

Tuesday, October 23, 201212:00 AM(View: 42044)

DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH

Tham dự các khóa tu học tháng 2, 2013 tại Thiền Viện

Update Feb 7, 2013 - sắp theo thứ tự Đạo Tràng

Số TT

Họ & Tên

Pháp Danh

Khóa Kinh Nguyên Thủy

Khóa Tâm Lý Học PG

Khí Công

Nội Trú

Nam
Nữ

Đạo Tràng

2
 

Tran Quoc Khai

KC

0

Nam

Arizona Phoenix

3

 

Thanh Như

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nữ

Canada

4

 Huỳnh Thị Ngọc Lan

Như Hoa

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nữ

Canada

5

 

Như Anh

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nữ

Canada

6
 

Thao Vo

 

 

 

KC

0

Nam

Canada

7

Ngô Gia Trung

 

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nam

Canada

8

Ngô Vân Anh

Minh Tâm

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Canada

9

 10

Tran Hong Vu

Quang Đạo

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nam 

France

11

Tran Hong Yen

Minh Y

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nữ 

France

12

Thái Ngọc Dung

Từ Tâm Chánh

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

 Nữ

France

13

Ngo Duc Thuong

Minh Triet

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nam

France

14

Ngô Minh Thúy

Minh Diệu

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

France

15
 

Trần Hữu Thế

Quang Như

 

 

KC

Nội Trú

 Nam

France Toulouse

16

O. Bouchet Bert (French)

 

KC

Nội Trú

Nam

France Toulouse

17

 

Minh Anh

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

France Toulouse

18

Thanh Tú

Kinh
NT

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

France Toulouse

19
 

Tran Thi Thanh Tâm

Trí Thành

 

KC

Nội Trú

Nữ

Germany

20

Hoàng Mỹ-Hiền

Chơn Tâm Huệ

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

21

Nguyễn Thị Minh Tuyết

Minh Tuyết

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nữ

Houston

22
 

Nguyễn Thúy Mai

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

23

 Diệu Như

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

24

Bảo Minh

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

25

Thuần Tuệ

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

26

 

Huệ Nhân

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

27

 

Hạnh Phổ.

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

28

Tạ Muội

Minh Chánh

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

29

Trần Lan Hương

 

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

30

Huỳnh kinh Kha

Tuệ Phổ

Kinh
NT

Nội Trú

Nam

Nam cali

31

Hoàng Mỹ Hương

Tâm Hiền

Kinh
NT 

Nội Trú

Nam

Nam Cali

32

Trần Hữu Đức

 

Kinh
NT 

0

Nam

Nam Cali

33

Theresa Phan

 

Kinh
NT 

 

 

0

Nữ

Nam Cali

34

Diễm Hồng T. Trần

Thuần Chánh Nguyện

Kinh
NT 

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

35

Phạm Ngọc Hiền

Tâm Hoa

Kinh
NT 

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

36

 

Huệ Đăng

Kinh
NT 

 

 

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

37

Nguyễn Thuý Loan

Huệ Giác

Kinh

NT

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

38

Lê Công Quyền

Tuệ Thông

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nam

Nam Cali

39

Nguyễn Ken

 Tuệ Nhật

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nam

Nam Cali

40

Kim Chung Nguyễn

Diệu Kiên

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

41

Dương Thu Vân

Huệ Tuyền

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

42

Nguyễn Betty

Tâm Nguyện 

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

43
 

Nguyễn Phương Liên

Kinh
NT

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

44

Anh Tuấn

Tuệ Nguyên

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nam

Nam Cali

45

Tô Đăng Khoa

Tuệ Huy

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nam

Nam Cali

46

Huỳnh Hội

Tuệ Không

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nam

Nam Cali

47

Phạm Văn Đốc

Chánh Thanh Tuấn

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

0

Nam

Nam Cali

48

Lê Công Dũng

Tuệ Chiếu

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội
Trú

Nam

Nam Cali

49

NguyễnThị Kim Tuyến

Huệ Hạnh

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nam

Nam Cali

50

Nguyễn Thị Hiền

Huệ Chiếu

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

51

Lê Thị Bé

Diệu Tâm

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

0

Nữ

Nam Cali

52

Quảng Huyền

Huệ Như

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

53

Thảo Nguyễn

Duyên Như

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

54

Hoa Nguyễn

Định Như

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

55

Phạm Chương

Chí Hãi

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nam

Sacramento

56

Đoàn Văn Trùm

Chúc Y

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nam

Sacramento

57

Nguyễn Thị Yến

Quảng Tâm

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nữ

Sacramento

58

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Diệu Thanh

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nữ

Sacramento

59

Nguyện Thị Thanh Ngân

Diệu Giác

KC

Nội Trú

Nữ

Sacramento

60
 

Lê Thị Kim Tuyết

Huệ Như

 

 

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

61
 

Nguyễn Thị Phượng

Huệ Châu

 

 

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

62

Nguyễn Văn Quí

Không Định

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nam

San Jose

63

Võ Jennny

Huệ Sơn

Kinh
NT

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

64

Đặng kim Cương

Chánh Cường

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nam

San Jose 

65

Lê Kim Hoàng

Minh Như

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

66

Trần Lý Thu

Huệ Y

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

67

Hứa Bích Như

Như Thật

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

68

Diệu Thủy 

Diệu Y

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

69

Chính Châu

 

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

70

Lê Văn Đức

Quan Hĩ

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nam

Thụy Sĩ

71

Bùi Mai Hương

Huệ Thuần

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Thụy Sĩ


TOTAL : 71 thiền sinh

24 nam

46 nữ

CÁC KHÓA HỌC

Kinh Nguyên Thủy 56

Tâm Lý học 51

Khí công 44

CÁC ĐẠO TRÀNG

DT Arizona: 2

Canada: 6

Pháp: 9

Đức : 1

Houston : 9

Nam Cali: 25

Sacramento: 5

San Jose: 10

Thụy Sỹ: 2

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, October 2, 2010(View: 42384)
HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG - Ban Tổ chức khóa Chuyên Tu Thiền Định 2010 - THÔNG BÁO SỐ 2
Wednesday, September 8, 2010(View: 38786)
HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG trân trọng thông báo NHỮNG SINH HOẠT ĐẶC BIỆT SẮP TỚI TRONG NĂM 2010- 2011 UPDATE: Sep 08, 2010
Tuesday, June 22, 2010(View: 51861)
Từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2010. (Huệ Nhã ghi chép)
Tuesday, June 15, 2010(View: 55192)
Poster Triển Lãm tại Đại Hội Khoa Học Gia Thế Giới - Tây Ban Nha - June 06, 2010
Saturday, May 1, 2010(View: 50864)
THÔNG BÁO SỐ 1: Ghi Danh Khóa nhập thất chuyên tu 2010
Sunday, March 14, 2010(View: 38723)
Chuẩn bị "Đại lễ 15 năm thành lập Hội Thiền Tánh Không." Chuẩn bị Đặc San "Mừng Hội Thiền Tánh Không vừa tròn 15 tuổi." Chuẩn bị lễ Ra Mắt Sách "Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học." Hoàn tất Kế hoạch Đệ Nhị Ngũ Niên.
Friday, February 12, 2010(View: 40320)
TƯỜNG TRÌNH về lễ Quy Y cho cho 15 thiền sinh Bắc và Nam Cali tại Thiền Viện Tánh Không ngày 7 tháng 2 năm 2010
Friday, February 12, 2010(View: 42892)
Một buổi văn nghệ Tất niên đã được tưng bừng tổ chức tại Thiền Viện Tánh Không Riverside ngày 6 tháng 2 năm 2010 do h ai Đ ạ o Tràng Bắc và Nam Cali chung sức thực hiện.
Tuesday, May 4, 20211:02 PM(View: 178)
Lễ Cầu Siêu và Tưởng Niệm Sư Cô Thích Nữ Phúc Trí tổ chức tại TỔ ĐÌNH Thiền Viện TÁNH KHÔNG Với sự chủ trì của Ni sư Thích Nữ Triệt Như - Chủ lễ Thầy Thích Không Đăng
Wednesday, May 5, 20218:54 PM(View: 268)
Tường trình chi tiết HIỆN TRANG THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG NGAY SAU CƠN HỎA HOẠN 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4, 2021
Tuesday, May 4, 202111:26 AM(View: 102)
Thu hình và thực hiện bởi Hội Thiền Tánh Không San Jose và Hội Thiền Tánh không Sacramento
Friday, April 30, 20217:49 PM(View: 431)
Lúc 1:30 sáng ngày 30 tháng 4, 2021 một tai nạn hỏa hoạn khởi phát ra tại 1 cơ sở thương mại sát cạnh Thiền Đường Tánh Không Nam Cali, đã cháy lan Thiền Đường...
Wednesday, May 5, 20213:16 PM(View: 84)
Hằng Như xin kính lời Phân Ưu cùng tang quyến và kính nguyện cầu giác linh Tỳ-Kheo-Ni Thích-Nữ-Phúc-Trí được sanh về cõi an lành, sớm gặp Phật Pháp, thuận duyên hội ngộ Thầy Thiền Chủ, tiếp tục con đường tu học tâm linh giải thoát giác ngộ.
Wednesday, May 5, 202111:09 AM(View: 90)
Con xin chân thành cầu nguyện cho Sư Cô ra đi thanh thản nhẹ nhàng về nơi an tịnh của mười phương chư Phật.
Wednesday, May 5, 202111:07 AM(View: 89)
Hôm nay nhân ngày lễ tưởng niệm sư cô, con xin được trở về quá khứ, ôn lại chút kỷ niệm, và cũng xin được thành tâm kính lễ sư cô 2 lạy trước di ảnh sư cô.
Wednesday, May 5, 202111:04 AM(View: 71)
Hiền Đức xin chân thành phân ưu đến Thầy Tuệ Chân cùng toàn thể gia đình hai họ, cầu chúc Sư Cô vẹn toàn viên mãn tâm nguyện Bồ Đề.
Wednesday, April 28, 20214:18 PM(View: 703)
Sư cô THÍCH NỮ PHÚC TRÍ Sanh ngày 21 tháng 5 năm 1939 tại Việt Nam Đã thuận thế vô thường xả bỏ huyễn thân ngày 25 tháng 4 năm 2021 tại Florida Hoa Kỳ
Thursday, April 22, 202110:41 AM(View: 292)
Một ƯỚC MƠ KHÁC CỦA THẦY đã thành sự thật: Có sự chung sức của quý anh chị Ban Dịch Thuật tại Đức Quốc dòng pháp Thiền Tánh Không nay có phương tiện lan tỏa ở Đức, ở những nơi nói tiếng Đức với gần 220 triệu người,
Wednesday, March 3, 20218:14 AM(View: 875)
PHƯƠNG CÁCH CÚNG DƯỜNG Ni sư và các khóa tu học A. Đối với những Thiền sinh ở TRONG Hoa Kỳ có 3 cách: B. Đối với những Thiền sinh ở các quốc gia NGOÀI Hoa Kỳ:
Wednesday, March 17, 20217:11 PM(View: 1059)
THÔNG BÁO NGÀY TRUYỀN THỐNG 4- 4- 2021 Hội Thiền Tánh Không Trung Ương sẽ tổ chức ngày LỄ TRUYỀN THỐNG năm nay. Ngày : chủ nhật: 4 tháng 4- 2021 Thời gian: 9:00AM- 12:00PM (giờ Cali) Địa điểm: Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không
Wednesday, March 3, 20218:15 AM(View: 3599)
Khai giảng ngày thứ bảy 1 tháng 5, 2021 và kéo dài 6 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) mỗi Thứ Bảy tuần lể đầu tiên và tuần lể thứ 3 của tháng. Ngày Bế giảng 17 tháng 7- 2021.
Thursday, February 11, 20217:20 AM(View: 509)
Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
Thursday, February 11, 20216:28 AM(View: 361)
Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, December 9, 20204:26 PM(View: 672)
2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 12, 2020: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI
1,310,846