HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH Tham dự các khóa tu học tháng 2, 2013 tại Thiền Viện

Tuesday, October 23, 201212:00 AM(View: 43300)

DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH

Tham dự các khóa tu học tháng 2, 2013 tại Thiền Viện

Update Feb 7, 2013 - sắp theo thứ tự Đạo Tràng

Số TT

Họ & Tên

Pháp Danh

Khóa Kinh Nguyên Thủy

Khóa Tâm Lý Học PG

Khí Công

Nội Trú

Nam
Nữ

Đạo Tràng

2
 

Tran Quoc Khai

KC

0

Nam

Arizona Phoenix

3

 

Thanh Như

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nữ

Canada

4

 Huỳnh Thị Ngọc Lan

Như Hoa

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nữ

Canada

5

 

Như Anh

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nữ

Canada

6
 

Thao Vo

 

 

 

KC

0

Nam

Canada

7

Ngô Gia Trung

 

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nam

Canada

8

Ngô Vân Anh

Minh Tâm

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Canada

9

 10

Tran Hong Vu

Quang Đạo

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nam 

France

11

Tran Hong Yen

Minh Y

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nữ 

France

12

Thái Ngọc Dung

Từ Tâm Chánh

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

 Nữ

France

13

Ngo Duc Thuong

Minh Triet

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nam

France

14

Ngô Minh Thúy

Minh Diệu

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

France

15
 

Trần Hữu Thế

Quang Như

 

 

KC

Nội Trú

 Nam

France Toulouse

16

O. Bouchet Bert (French)

 

KC

Nội Trú

Nam

France Toulouse

17

 

Minh Anh

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

France Toulouse

18

Thanh Tú

Kinh
NT

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

France Toulouse

19
 

Tran Thi Thanh Tâm

Trí Thành

 

KC

Nội Trú

Nữ

Germany

20

Hoàng Mỹ-Hiền

Chơn Tâm Huệ

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Hoa Thịnh Đốn

21

Nguyễn Thị Minh Tuyết

Minh Tuyết

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nữ

Houston

22
 

Nguyễn Thúy Mai

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

23

 Diệu Như

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

24

Bảo Minh

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

25

Thuần Tuệ

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

26

 

Huệ Nhân

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

27

 

Hạnh Phổ.

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

28

Tạ Muội

Minh Chánh

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

29

Trần Lan Hương

 

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Houston

30

Huỳnh kinh Kha

Tuệ Phổ

Kinh
NT

Nội Trú

Nam

Nam cali

31

Hoàng Mỹ Hương

Tâm Hiền

Kinh
NT 

Nội Trú

Nam

Nam Cali

32

Trần Hữu Đức

 

Kinh
NT 

0

Nam

Nam Cali

33

Theresa Phan

 

Kinh
NT 

 

 

0

Nữ

Nam Cali

34

Diễm Hồng T. Trần

Thuần Chánh Nguyện

Kinh
NT 

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

35

Phạm Ngọc Hiền

Tâm Hoa

Kinh
NT 

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

36

 

Huệ Đăng

Kinh
NT 

 

 

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

37

Nguyễn Thuý Loan

Huệ Giác

Kinh

NT

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

38

Lê Công Quyền

Tuệ Thông

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nam

Nam Cali

39

Nguyễn Ken

 Tuệ Nhật

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nam

Nam Cali

40

Kim Chung Nguyễn

Diệu Kiên

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

41

Dương Thu Vân

Huệ Tuyền

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

42

Nguyễn Betty

Tâm Nguyện 

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

43
 

Nguyễn Phương Liên

Kinh
NT

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

44

Anh Tuấn

Tuệ Nguyên

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nam

Nam Cali

45

Tô Đăng Khoa

Tuệ Huy

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nam

Nam Cali

46

Huỳnh Hội

Tuệ Không

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nam

Nam Cali

47

Phạm Văn Đốc

Chánh Thanh Tuấn

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

0

Nam

Nam Cali

48

Lê Công Dũng

Tuệ Chiếu

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội
Trú

Nam

Nam Cali

49

NguyễnThị Kim Tuyến

Huệ Hạnh

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nam

Nam Cali

50

Nguyễn Thị Hiền

Huệ Chiếu

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

51

Lê Thị Bé

Diệu Tâm

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

0

Nữ

Nam Cali

52

Quảng Huyền

Huệ Như

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

53

Thảo Nguyễn

Duyên Như

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

54

Hoa Nguyễn

Định Như

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Nam Cali

55

Phạm Chương

Chí Hãi

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nam

Sacramento

56

Đoàn Văn Trùm

Chúc Y

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nam

Sacramento

57

Nguyễn Thị Yến

Quảng Tâm

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

Nội Trú

Nữ

Sacramento

58

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Diệu Thanh

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nữ

Sacramento

59

Nguyện Thị Thanh Ngân

Diệu Giác

KC

Nội Trú

Nữ

Sacramento

60
 

Lê Thị Kim Tuyết

Huệ Như

 

 

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

61
 

Nguyễn Thị Phượng

Huệ Châu

 

 

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

62

Nguyễn Văn Quí

Không Định

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nam

San Jose

63

Võ Jennny

Huệ Sơn

Kinh
NT

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

64

Đặng kim Cương

Chánh Cường

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nam

San Jose 

65

Lê Kim Hoàng

Minh Như

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

66

Trần Lý Thu

Huệ Y

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

67

Hứa Bích Như

Như Thật

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

68

Diệu Thủy 

Diệu Y

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

69

Chính Châu

 

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

San Jose

70

Lê Văn Đức

Quan Hĩ

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

 

Nội Trú

Nam

Thụy Sĩ

71

Bùi Mai Hương

Huệ Thuần

Kinh
NT 

Tâm Lý Học PG

KC

Nội Trú

Nữ

Thụy Sĩ


TOTAL : 71 thiền sinh

24 nam

46 nữ

CÁC KHÓA HỌC

Kinh Nguyên Thủy 56

Tâm Lý học 51

Khí công 44

CÁC ĐẠO TRÀNG

DT Arizona: 2

Canada: 6

Pháp: 9

Đức : 1

Houston : 9

Nam Cali: 25

Sacramento: 5

San Jose: 10

Thụy Sỹ: 2

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, April 9, 2016(View: 10930)
Lớp Thiền Căn Bản bắt đầu từ Thứ Bảy 19 tháng 3 năm 2016. Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20 và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4 năm 2016 tại Nam California.
Monday, March 28, 2016(View: 12746)
Nhân ngày Truyền Thống 3 tháng 4 năm 2016 tại Tổ Đình Tánh Không, Hội Thiền Tánh Không Houston, Texas đã thực hiện và sẽ cho phát hành bộ sách nói (audio book) tên là: "Luận Giảng Vấn Đáp Về Tiến Trình Tu Chứng Và Thành Đạo Của Đức Phật".
Thursday, March 12, 2015(View: 17400)
Lớp Thiền Căn Bản 115 từ 18 đến 24 tháng 4 năm 2015 tại Nam California.
Saturday, February 28, 2015(View: 9300)
Monday, December 15, 2014(View: 16870)
Xin gởi đến quý Bác và quý Anh Chị những sinh hoạt và hình ảnh ngày công quả tại Thiền Viện cùng những lời giảng của Thầy ngày Chủ Nhật 7 tháng 12 vừa qua.
Monday, December 1, 2014(View: 4852)
Khóa Bát Nhã lớp Trung cấp 2: từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 12 Khóa Thiền Căn Bản: từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 12
Monday, December 1, 2014(View: 13082)
Địa điểm: A & A Tasty Restaurant, 6601 Florin Rd, Sacramento, CA 95828 Thời gian: Vào lúc 1:00 giờ chiều Ngày Chủ nhật, 14 tháng 12 năm 2014
Tuesday, November 25, 2014(View: 17468)
Thật là một ngày vui trọn-vẹn, hoàn-toàn. Tôi ra về , tâm-hồn tràn ngập niềm vui với ý-nghĩ :" Từ nay "Tánh-Không " lại thêm một ngày truyền-thống dễ-thương nữa : “Ngày Tạ-ơn thầy"
Tuesday, August 26, 2014(View: 12073)
VIDEO trình chiếu toàn bộ Buổi Thuyết Trình và Giới Thiệu 2 quyển sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali ngày 10 tháng 8, 2014 do Đài Truyền Hình Người Việt Quốc Gia thực hiện.
Saturday, August 16, 2014(View: 18183)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp 3 trong tháng 10 năm 2014 tại Nam California. Gồm 10 ngày bắt đầu từ 3 đến 12 tháng 10 năm 2014.
Thursday, August 14, 2014(View: 13136)
Photos by Huệ Nhã_Hình ảnh Buổi Thuyết trình và Giới thiệu hai sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tai Nam Cali ngày 10 tháng 8, 2014
Sunday, March 23, 2014(View: 25609)
Phật tánh và Precuneus. Bài giảng trong lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã năm 2011.
Wednesday, November 6, 2013(View: 35656)
Lớp Bát Nhã Trung Cấp II trong tháng 11 năm 2013, gồm 8 ngày cuối tuần miễn phí, bắt đầu từ 9 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2013 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, July 22, 2013(View: 28945)
Thông báo về Ban Điều Hành mới của Đạo Tràng Nam Cali niên khóa 2013 -2015.
Friday, July 5, 2013(View: 34415)
DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH Tham dự các khóa tu học tháng 10, 2013 tại Thiền Viện Update Aug 27, 2013 TU HẠNH XUẤT GIA: Từ 01 đến 31 tháng 10, 2103 GIÁO THỌ: Từ 04 đến 13 tháng 10, 2013 BÁT NHÃ 4: Từ 18 đến 27 tháng 10, 2013
Thursday, July 4, 2013(View: 35658)
Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt và Tăng Đoàn Thiền Tánh Không Trung Ương. tại: American Bodhi Center - 37979 FM 2979, Hempstead, Texas 77445 từ: Từ Thứ Năm, ngày 5 tháng 9 năm 2013 - đến Chủ Nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2013 Chuyên đề: Thực hành kỹ thuật “Không Nói” qua 4 bước và được chia làm 4 nhóm thực hành
Friday, May 31, 2013(View: 35046)
Khóa tu học Đặc biệt tại Thiền Viện từ 28/6 đến 30 tháng6/2013: Chủ đề CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHÀ do thầy Thiền Chủ hướng dẩn
Monday, May 13, 2013(View: 41192)
Các Bài Audio mới đăng.
Tuesday, April 30, 2013(View: 32828)
Tiễn Biệt Bác Tuệ Khánh Đào Khánh Thọ.
Sunday, April 14, 2013(View: 39586)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 6 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 22 tháng 6 tại Đạo Tràng Nam California.
Wednesday, January 23, 2013(View: 42322)
Lớp Thiền Căn Bản 94 trong tháng 3 năm 2013, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 30 tháng 3 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, December 10, 2012(View: 81980)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Monday, December 10, 2012(View: 67824)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
Wednesday, November 21, 2012(View: 50194)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
Tuesday, August 21, 2012(View: 49533)
Chương Trình Mới Tại Thiền Viện Trong Năm 2013 (cập nhật 19 tháng 11, 2012).
Tuesday, August 21, 2012(View: 51190)
Chương Trình Mới Tại Thiền Viện Trong Năm 2013 (cập nhật 19 tháng 11, 2012).
Tuesday, June 19, 2012(View: 61105)
Bài Giảng của Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã 28, bắt đầu từ 22 đến 28 tháng 4 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Monday, April 2, 2012(View: 55055)
Danh Sách Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 20 tháng 4 năm 2012.
Monday, March 26, 2012(View: 54864)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã trong tháng 4 năm 2012. Bắt đầu từ Chủ Nhật 22 đến thứ Bảy 28 tháng 4 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, February 16, 2012(View: 59255)
Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 79, bắt đầu từ 11 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, February 9, 2012(View: 54303)
Danh Sách Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, tại Đạo Tràng Nam California. Cập nhật ngày 10 tháng 2 năm 2012.
Friday, January 20, 2012(View: 54681)
Lớp Thiền Căn Bản 79 trong tháng 2 năm 2012, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 11 tháng 2 tại Đạo Tràng Nam California.
Thursday, January 5, 2012(View: 61432)
Các sách cũ đã phát hành và ngưng tái bản có thể đọc online hay download: 1. Đồ Thị Dẫn Giải Thiền Tập 1 2. Đồ Thị Dẫn Giải Thiền Tập 2 3. Vào Cửa Không
Saturday, December 3, 2011(View: 57883)
Thư Mời: Đêm Văn Nghệ Hoa Đăng và Lễ Tất Niên tại Thiền Viện. Đêm thứ bảy 31 tháng 12 năm 2011 và sáng chủ nhật 1 tháng 1 năm 2012.
Sunday, October 2, 2011(View: 63093)
Tại Thiền Viện Tánh Không 18525 Frantz Road – Perris , CA 92570 Vào ngày Thứ Bảy 15 tháng 10, 2011 5pm – 6pm: Buổi Cơm chay thân mật - 6:pm – 10-pm: Đêm văn nghệ tiển Thầy Nhập Thất
Thursday, September 1, 2011(View: 53759)
DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH tham dự 3 khóa tu học tháng 10- 2011 tại Thiền viện: KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 4 , KHÓA GIÁO THỌ III lớp 2, KHÓA KHÍ CÔNG ĐẶC BIỆT
Thursday, September 1, 2011(View: 54519)
Trước khi bắt đầu chuyến nhập thất 1 năm, Thầy Thiền Chủ sẽ trực tiếp hướng dẫn 3 khóa tu học trong tháng 10- 2011 tại Thiền viện: KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 4 , KHÓA GIÁO THỌ III lớp 2, KHÓA KHÍ CÔNG ĐẶC BIỆT
Monday, August 22, 2011(View: 64666)
Đạo tràng Nam Cali mới nhận về một số tọa cụ và bồ đoàn đã đặt làm riêng cho Hội Thiền Tánh Không với huy hiệu của Hội.
Friday, August 5, 2011(View: 68430)
Danh sách của Thiền sinh đã ghi danh Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011. Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2011.
Monday, July 25, 2011(View: 68833)
Thông Báo 3: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Thursday, July 7, 2011(View: 70702)
Thông Báo về Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Friday, June 17, 2011(View: 69194)
Thông Báo 2: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Monday, June 13, 2011(View: 58552)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2012 tại Houston.
Monday, June 13, 2011(View: 47618)
Chúng tôi có duyên được gặp Thiền sư Thích Thông Triệt, thiền chủ Thiền viện Tánh không (Hoa Kỳ) nhân dịp ông qua Pháp giảng dậy. Thiền sư Thích Thông Triệt là người đã rất nhiều năm đeo đuổi ước vọng dùng các hiểu biết khoa học để soi sáng quá trình tu tập. Thiền sư là soạn giả cuốn sách « Thiền dưới ánh sáng khoa học », ấn hành năm 2010 (sách được dịch qua Pháp ngữ với tựa đề "Zen sous l'éclairage de la science" và Anh ngữ "Zen in the light of science”).
Monday, April 18, 2011(View: 56839)
Khóa Nhập Thất chuyên tu Thiền Định, tại Toronto - CANADA 10 ngày, từ 26 - 09 - 2011 đến 04 -10 - 2011. TẠI Blue Mountain Springs Resort, Blue Mountains, Ontario, Canada.
Tuesday, April 5, 2011(View: 52375)
Đây là hình chụp chung các Đạo tràng trong ngày Lễ Kỹ Niệm 15 Năm của Hội Thiền Tánh Không. Xin xem tất cả hình trong mục Hình Ảnh và video clip trong phần Video của Thư Viện.
Saturday, October 2, 2010(View: 44250)
HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG - Ban Tổ chức khóa Chuyên Tu Thiền Định 2010 - THÔNG BÁO SỐ 2
Wednesday, September 8, 2010(View: 39939)
HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG trân trọng thông báo NHỮNG SINH HOẠT ĐẶC BIỆT SẮP TỚI TRONG NĂM 2010- 2011 UPDATE: Sep 08, 2010
Tuesday, June 22, 2010(View: 53515)
Từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2010. (Huệ Nhã ghi chép)
Tuesday, June 15, 2010(View: 57390)
Poster Triển Lãm tại Đại Hội Khoa Học Gia Thế Giới - Tây Ban Nha - June 06, 2010
Saturday, May 1, 2010(View: 52983)
THÔNG BÁO SỐ 1: Ghi Danh Khóa nhập thất chuyên tu 2010
Sunday, March 14, 2010(View: 39827)
Chuẩn bị "Đại lễ 15 năm thành lập Hội Thiền Tánh Không." Chuẩn bị Đặc San "Mừng Hội Thiền Tánh Không vừa tròn 15 tuổi." Chuẩn bị lễ Ra Mắt Sách "Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học." Hoàn tất Kế hoạch Đệ Nhị Ngũ Niên.
Friday, February 12, 2010(View: 41637)
TƯỜNG TRÌNH về lễ Quy Y cho cho 15 thiền sinh Bắc và Nam Cali tại Thiền Viện Tánh Không ngày 7 tháng 2 năm 2010
Friday, February 12, 2010(View: 44080)
Một buổi văn nghệ Tất niên đã được tưng bừng tổ chức tại Thiền Viện Tánh Không Riverside ngày 6 tháng 2 năm 2010 do h ai Đ ạ o Tràng Bắc và Nam Cali chung sức thực hiện.
Saturday, May 21, 20223:02 PM(View: 621)
Thiền sinh TRẦN TẤT THIỆN BILLY Pháp danh: KHÔNG QUÁN Sinh ngày: 21 tháng 12 năm 1958 Tạ thế ngày 12 tháng 5 năm 2022 Tại California
Saturday, April 9, 20227:10 PM(View: 694)
NHẠC THIỀN TÁNH KHÔNG CD 1 Chủ đề NHỚ THẦY CD 2 Chủ đề DÃ TRÀNG CD 3 Chủ đề THIỀN TRĂNG HÌNH THỨC PHÁT HÀNH: Bạn có thể chọn 1 Bộ gồm 3 CD Hoặc chọn 1 USD gồm 30 bản nhạc Giá ủng hộ là $20 cho USB ; hoặc $20 cho 1 bộ 3 CD – FREE SHIPPING
Wednesday, May 11, 20228:07 AM(View: 985)
THƯ MỜI THAM DỰ Lễ Phật Đản 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ bảy, 14 tháng 5, 2022 tại Thiền đường Tánh Không - và trên MẠNG LƯỚI ZOOM toàn cầu
Tuesday, May 3, 20228:21 AM(View: 489)
Địa điểm: Chùa Quang Minh Melbourne số 18 Burke Street, Braybrook VIC 3019. Thời gian từ ngày Thứ Bảy 1/10 đến Thứ Hai 10/10/2022
Thursday, April 28, 20226:41 AM(View: 1168)
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy 7 tháng 5, 2022 và kéo dài 7 kỳ học. Bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ Cali) vào mỗi Thứ Bảy cách tuần (1 tuần học, 1 tuần nghĩ). Ngày Bế giảng 23 tháng 7- 2022.
Wednesday, March 30, 20229:26 AM(View: 540)
HỌP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG 2022 Tổ chức lúc 10 giờ sáng (giờ Cali) ngày Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG và trên MẠNG ZOOM toàn cầu
Thursday, March 3, 20226:57 PM(View: 545)
THƯ MỜI Tham Dự Buổi thuyết giảng của Ni sư Thích Nữ Triệt Như Chủ đề: BÀI KHAI THÔNG số 3 lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy, 5 tháng 3 năm 2022
Thursday, March 3, 20229:58 AM(View: 884)
1- Bầu Ban Điều Hành Đạo Tràng: 2- Khóa Hội Thảo: Ngày Thứ Bảy 2 Tháng 4, 2022: 3- Ngày Truyền Thống 2022: Ngày Chủ Nhật 3- 4- 2022 4- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Tổ Đình: 5- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Thụy Sỹ: 6- Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định và Huệ Tại Úc Châu: 7- Đạo Tràng Saigon VN: 8- Tiếp Tục Tổ Chức Các Khóa Bát Nhã Qua Zoom
101,604