HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
TOP CATEGORIES

THÔNG BÁO: NỘI DUNG HƯỚNG DẪN KHÓA THIỀN CĂN BẢN

09 Tháng Mười Hai 20157:26 CH(Xem: 5169)

THÔNG BÁO

ngày 9- 12- 2015

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN KHÓA THIỀN CĂN BẢN

I-  LÝ DO:

1-  Bắt đầu từ tháng 4 năm 2016, sau <Lễ Ra Quân> chính thức của tất cả các Ban Giáo Thọ của các Đạo Tràng Thiền Tánh Không ngày chủ nhật 17 tháng 4 năm 2016 tại Tổ Đình,  các khóa Thiền Căn Bản sẽ do Đạo Tràng địa phương tổ chức và hướng dẫn.

2-  Ban Giáo Thọ Đạo tràng đãm trách việc tổ chức khóa Thiền Căn Bản: tìm địa điểm, ghi danh, phân công;  và hướng dẫn khóa Thiền Căn Bản.

3-  Ban Tu Học Đạo tràng đãm trách việc tổ chức tất cả các sinh hoạt khác của Đạo Tràng: các khóa Bát Nhã, khóa Nhập thất Chuyên tu Định Huệ, khóa ngắn hạn song ngữ và sinh hoạt thường lệ của Đạo Tràng hằng tuần hay hằng tháng.

4-  Ban Giáo Thọ sẽ làm việc phối hợp với các Ban Tu Học, Ban Thông Tin Liên lạc, Ban Kỹ Thuật Âm Thanh, Ban Ẩm Thực, Ban Văn Nghệ v.v... để hoàn thành trách nhiệm.

5-  Tất cả các bạn thiền sinh đều được khuyến khích tham gia 1 hay 2 hay 3 hay 4  khóa tu học đặc biệt <Chuyên Môn Hóa Giáo Thọ> vào tháng 4 năm 2016:

        - Các bạn thiền sinh đã nhận <bộ Y Giáo thọ>

        - Các bạn thiền sinh phát tâm <Tự Độ- Độ Tha>

6- Sau mỗi khóa 3 ngày, sẽ có 1 kỳ thi <sát hạch> do Thầy Thiền Chủ chủ trì để quyết định cho <ra quân> những vị thiền sinh nào hội đủ các tiêu chuẩn nhân cách và khả năng của 1 vị

        <Giáo Thọ Tăng Đoàn Thiền Tánh Không> với trách nhiệm <hướng dẫn> hay <thuyết giảng>.

         Các bạn này nếu chưa có thì sẽ được nhận <bộ Y Giáo Thọ> do Thầy Thiền chủ ban cho.

7-  Ý nghĩa của ngày <Lễ Ra Quân> là Thầy Thiền Chủ chính thức thông báo cùng toàn thể thiền sinh khắp nơi:

         ĐÂY LÀ NHỮNG VỊ GIÁO THỌ CHÍNH THỨC CỦA THIỀN TÁNH KHÔNG.

8-  Danh sách < Giáo Thọ chính thức> này sẽ được công bố khắp các Đạo Tràng và trên Websites.

9-  Ngoài ra, tất cả các thiền sinh khác, mặc dù đã có <Y Giáo Thọ> nhưng chưa được Thầy Thiền Chủ chính thức công bố trong buổi Lễ Ra Quân này, thì sẽ đãm trách những công việc khác hỗ trợ việc hoàn thành khóa Căn Bản tùy theo khả năng mỗi người.

10- Trong tương lai, hằng năm, sẽ có những khóa tu học đặc biệt trui rèn và tuyển chọn thêm Giáo Thọ .

11- Để thống nhất công việc hướng dẫn khóa Thiền Căn Bản tại các Đạo Tràng địa phương, hôm nay chúng tôi xin thông báo NỘI DUNG HƯỚNG DẪN KHÓA THIỀN CĂN BẢN này, với sự chứng minh của Thầy Thiền Chủ.

 

II-   NỘI DUNG KHÓA THIỀN CĂN BẢN áp dụng từ năm 2016

Gồm cung cấp 4 loại kiến thức:

 • Kiến thức Phật học:

+ Tiến trình tu của Đức Phật Thích Ca trải qua 2 lần thất bại: thiền Yoga, khổ hạnh.

+ Tiến trình chứng ngộ 3 minh, từ đó giới thiệu pháp Thở.

Tiến trình thành đạo qua Lý Duyên khởi không có trong khóa Căn bản mà dành cho các khóa Bát nhã.

+ Bài kinh Vô ngã tướng: ngũ uẩn và tam pháp ấn.

+ Bài kinh Nhất dạ hiền giả.

 • Kiến thức Thiền học:

+ Ba Sắc thái Biết

+ Niệm – Chánh Niệm- Phân biệt Awareness và Mindfulness.

+ Quán : Tam Pháp Ấn: giáo lý và cách thực hành.

+ Chỉ: lý thuyết đối chiếu giáo lý và khoa học.

+ Định: lý thuyết đối chiếu giáo lý và khoa học.

+ Huệ: Không dán nhãn đối tượng, và 3 bước thực hành.

 • Kiến thức Khoa Học:

+ Khái quát về các thùy, các vùng tiền trán, vùng phía sau bán cầu não trái, vùng Precuneus.

+ Khái quát về hệ Đối giao cảm và hệ Giao cảm

+ Chiếu slideshow về Não bộ : các vùng đã giới thiệu.

+ Khi hướng dẫn từng phương thức thực tập có giảng khái quát về não bộ liên hệ đến phương thức đó. Cuối cùng tổng kết lại thành chủ đề Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền.

 • Kiến thức Kỹ thuật thực hành:

+ Chỉ/ Samatha: có những chiêu thức: Nghe tiếng chuông, Thư giãn lưỡi, Nhìn lướt, nhìn xa, nhìn lưng chừng, và Thiền hành: Tất cả đều giữ cái <Biết không lời>, hay <Chánh Niệm>.

+ Định/ Samàdhi: Thở, bước 1 Biết có lời, bước 2: Thở 2 thì Thầm nhận biết.

Chưa hướng dẫn kỹ thuật Không Nói, dành cho các khóa Bát nhã.

 

Để cụ thể hóa nội dung chương trình này, chúng tôi đề nghị một thời khóa biểu khái quát sau đây. Tuy nhiên tùy theo những điều kiện khác nhau của từng Đạo tràng, chúng ta soạn thảo lại Thời khóa biểu thích hợp riêng cho Đạo tràng của mình. Đây chỉ là vài kinh nghiệm về sự sắp xếp chủ đề đơn giản trước và sau, chen kẽ nhau giữa lý thuyết và thực tập, chủ đề khó buổi sáng, chủ đề phụ buổi chiều v.v...

 

III-  THỜI KHÓA BIỂU để tham khảo

 • Ngày 1:
        Sáng:

       + Giới thiệu Chủ trương và Đường lối của Thiền Phật Giáo và Thiền Tánh Không.

       + Tiến trình tu của Đức Phật

       + Hướng dẫn Nghe tiếng chuông.

        Chiều:

       + Tiến trình chứng ngộ ba minh qua 4 tầng Định.

       + Thư giãn lưỡi

 • Ngày 2:
        Sáng:

      + Ba sắc thái Biết

      + Nhìn lướt, nhìn xa, nhìn lưng chừng...

        Chiều:

      + Đúc kết Ba sắc Biết

      + Nhìn Ánh sáng nắng, Nhìn Bóng đen.

 • Ngày 3: 

        Sáng:
      + Niệm- Chánh Niệm- Awareness- Mindfulness

      + Thiền hành trong chánh niệm

        Chiều:

      + Quán Tam Pháp Ấn

      + Thực tập lại những chiêu thức đã học.

 • Ngày 4 :
        Sáng:

       + Thiền Chỉ: đúc kết lại tất cả những chiêu thưức đã học.

       + Thực tập: Thở bước 1 có lời.

       Chiều:

       + Chiếu hình não bộ

       + Thực tập: Thiền hành vô ngôn tức giữ cái Biết không lời kết hợp tọa thiền pháp Thở: thở 2 thì Thầm nhận biết.

 • Ngày 5:
       Sáng:

       + Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền

       + Thực tập trở lại Nghe tiếng chuông, Thư Giãn Lưỡi, Thiền hành

       Chiều:

       + Thiền Định.

       + Thở Thầm Nhận Biết thở 2 thì

 • Ngày 6:  
         Sáng:

       + Bài kinh Vô Ngã Tướng

       + Thực tập Thở , thầm nhận biết thở 2 thì

        Chiều:

       + Thiền Huệ: không dán nhãn đối tượng

       + thực tập các chiêu thức đã học.

 • Ngày 7:
         Sáng:

        + Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả

        + Thầm nhận biết Thiền hành kết hợp tọa thiền: Thở 2 thì

         Chiều:

         + Đúc kết đối chiếu Quán- Chỉ- Định- Huệ.

         + Giải đáp thắc mắc.

 • Ngày 8 :
         Sáng:

         + Tổng kết tất cả những chủ đề đã học.

         + Chụp hình chung khóa tu học.

         + Bế giảng: trưởng lớp phát biểu, các thiền sinh phát biểu cảm nghĩ, văn nghệ v.v...

        Buổi chiều có thể nghỉ hay bế giảng vào buổi chiều.

 

KHÍ CÔNG: có thể hướng dẫn buổi sáng hay buổi chiều ngoài giờ học. Thời  gian 30 phút.

 

Lưu ý:

+ Những chủ đề này sẽ được cô đọng lại trong  Khóa Chuyên Môn Hóa Giáo Thọ tháng  4- 2016

+ Những tư liệu cần thiết sẽ được phát cho thiền sinh hiện diện trong khóa <chuyên môn hóa Giáo thọ>: Bản Thanh Qui của Thiền Tánh Không, những bài đọc thêm: Tánh Nguyên tắc của Giáo Thọ, Quán, Định, Niệm  v.v...

+ Xin nhắc lại: thời hạn ghi danh các khóa tu học trong tháng 4- 2016  là từ bây giờ tới 1 tháng 3- 2016.
Ghi danh nơi: Ông Tuệ Nguyên <toanhtuan@yahoo.com>
chi tiết các khóa tu tháng 4, 2016 & Danh sách Ghi Danh có tại LINK: 
http://tanhkhong.org/p106a622/ghi-danh-cac-khoa-tu-thang-4-2015-tai-to-dinh

+ Nhờ Ban Điều Hành Đạo tràng thông báo tới tất cả thiền sinh trong Đạo tràng của mình về thông báo này.

 

TM Ban Điều hành Trung Ương

TN Triệt Như

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Ba 2020(Xem: 559)
Theo dõi tình hình về sự phát triển của dịch Corona virus hiện nay, cô thông báo quyết định không thể tổ chức : + Ngày Truyền Thống 5-4-2020 tại Tổ Đình + và các khóa sinh hoạt & tu nghiệp tiếp theo sau ngày Truyền Thống.
28 Tháng Hai 2020(Xem: 602)
các khóa Tu Định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ bởi dịch Covid- 19. Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
13 Tháng Giêng 2020(Xem: 448)
Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
27 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 2100)
Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
10 Tháng Mười 2019(Xem: 1588)
Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
24 Tháng Năm 2019(Xem: 1182)
KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
08 Tháng Giêng 2019(Xem: 1741)
KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
29 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 2973)
Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
18 Tháng Giêng 2018(Xem: 4290)
Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4245)
Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
20 Tháng Chín 2017(Xem: 3176)
1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
13 Tháng Sáu 2017(Xem: 11327)
Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
28 Tháng Tư 2017(Xem: 6613)
Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
12 Tháng Giêng 2017(Xem: 4428)
Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 3070)
Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
23 Tháng Sáu 2016(Xem: 4973)
Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
03 Tháng Năm 2016(Xem: 7330)
Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
18 Tháng Tư 2016(Xem: 9667)
Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
12 Tháng Ba 2016(Xem: 3861)
Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
23 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4642)
14 Tháng Chín 2015(Xem: 8162)
Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
31 Tháng Tám 2015(Xem: 6443)
KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 6188)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2015. Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cư và nhập thất trong thời gian này.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5985)
Từ ngày 3 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền. Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 10350)
Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5600)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Thời gian 7 ngày từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015.
16 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 6589)
Các Thiền Sinh đã và đang thực hành pháp Thiền Tánh Không cần viết bài Trình Thầy
14 Tháng Mười 2014(Xem: 8618)
1. KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 2. KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 3. KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
10 Tháng Tám 2014(Xem: 6987)
Buổi thuyết trình và giới thiệu sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali sẽ được phát hình trực tiếp - LIVE STREAMING - trên WEBSITE: tanhkhong.org và cùng lúc trên WEBSITE: freevn.net
08 Tháng Tám 2014(Xem: 6342)
Vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày Chủ Nhật 10 tháng 8, 2014 Kính mời quý Thiền Sinh và thân hữu vào http://www.tanhkhong.org Click vào Thiền Tánh Không TV để xem trực tiếp LIVE
20 Tháng Bảy 2014(Xem: 10223)
Buổi thuyết trình: Tổng kết công trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại Học Tübingen (Đức Quốc) và Hội Thiền Tánh Không (USA) từ năm 2007 đến 2013 về đề tài “Tương quan thực nghiệm giữa Thiền và các định khu não bộ” Giới Thiệu 2 tác phẩm mới: của Hòa thượng Thích Thông Triệt: 1.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật” 2.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại”
28 Tháng Ba 2014(Xem: 10429)
Lớp Thiền Căn Bản 110 trong tháng 7 năm 2014, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 5 tháng 7 tại Thiền Đường Mây Từ, California.
05 Tháng Hai 2014(Xem: 16730)
Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Đồng Thời Tại Texas.
15 Tháng Giêng 2014(Xem: 16382)
Chương trình Tết Giáp Ngọ năm 2014 tại Thiền viện.
19 Tháng Chín 2013(Xem: 19074)
Lễ Quy Y sẽ tổ chức tại: Thiền Viện Tánh Không Vào lúc 2:30pm ngày Chủ Nhật 27 tháng 10, 2013
10 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 74225)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
1,054,421