HỘI NHẬP

THÔNG BÁO GHI DANH THAM DỰ NGÀY TRUYỀN THỐNG VÀ CÁC KHÓA TU THÁNG 4, 2018 TẠI TỔ ĐÌNH - DANH SÁCH GHI DANH

18 Tháng Giêng 201812:32 CH(Xem: 3700)

THÔNG BÁO GHI DANH THAM DỰ NGÀY TRUYỀN THỐNG
VÀ CÁC KHÓA TU THÁNG 4, 2018 TẠI
TỔ ĐÌNH

Các khóa tu tháng 4, 2018 tại Tổ Đình gồm có:

  1. Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3/4/2018
  2. Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5/4/2018
  3. Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 6 đến ngày 7/4/2018
  4. Ngày TRUYỀN THỐNG chủ nhật 8 tháng 4, 2018
  5. Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12/4/2018 (Ni Sư Triệt Như hướng dẫn)

Ban tổ chức
cần ghi danh trước nơi:

Tuệ Nguyên: toanhtuan@yahoo.com

Thời hạn ghi danh: từ nay đến ngày 15 tháng 3, 2018
quý anh chị xây dựng các cốc nếu cần sử dụng cốc, xin liên lạc  ghi danh nơi Ni Cô Hằng Như: thichnuhangnhu@aol.com
nếu có trở ngại việc đưa đón xin liên lạc 951-789-0682

 

DANH SÁCH GHI DANH THAM DỰ NGÀY TRUYỀN THỐNG 
VÀ CÁC KHÓA TU THÁNG 4, 2018 TẠI 
TỔ ĐÌNH (xếp theo Đạo Tràng) (CẬP NHẬT ngày 4/4/2018)


 

Họ & Tên

Pháp Danh

ThIền CĂN BẢN

HLV THIỀN ĐỊNH

HLV KHÍ CÔNG

NGÀY TRUYỀN THỒNG

BÁT NHÃ 1

Nam Nữ

Đạo Tràng

Nội trú từ ngày - đến ngày

1

Như Lưu

CB

TD

KC

NTT

BN1

Nam

Adelaide

21/3 đến 17/4  

2

Hoàng Liên

CB

TD

KC

NTT

BN1

Nữ

Adelaide

21/3 đến 13/4 

3

Nguyễn Châu Minh Phương

Minh Kiến

Dự thính

Dự thính

NTT

BN1

Nữ

Germany

28/3 đến 15/4 

4

Phạm Ngọc Thịnh

Minh Tuyền

CB

TD

KC

NTT

BN1

Nữ

Germany

31/3 đến 13/4

5

Phan Văn Phú

Quang Trí

NTT

BN1

Nam

Germany

8/4 đến 13/4

6

Hồ Thanh Thủy

Diệu Như

NTT

BN1

Nữ

Houston

7/4 đến 12/4 

7

 

Thông Quang

 

 

 

NTT

 

Nam

Houston

4/7 đến 4/8

8

 

Anh Trân

 

 

KC

NTT

 

Nam

Houston

4/5 đến 4/8

9

Luong Mac

Không Giới

CB

TD

KC

NTT

Nam

Nam Cali

1/4 đến 8/4 

10

Lâm Thị Cúc

Như Hoa

TD

KC

NTT

Nữ

Nam cali

4/4 đến 8/4 

11

Như Sương

CB

TD

KC

NTT

BN1

Nữ

Nam Cali

31/3 đến 12/4 

12

Tô anh Tuấn

Tuệ Nguyên

NTT

Nam

Nam Cali

0

13

Nguyễn Thị Hiền

Huệ Chiếu

NTT

Nữ

Nam Cali

 0

14

Tô Đăng Khoa

Tuệ Huy

NTT

Nam

Nam Cali

 0

15

Khanh Nga Le

Như Tân

TD

KC

NTT

Nữ

Nam Cali

4/4 đến 8/4 

16

Tuệ Vinh

NTT

Nam

Nam Cali

 0

17

Như Tuệ

NTT

Nữ

Nam Cali

 0

18

Như Ngọc

NTT

Nữ

Nam Cali

19

Nguyên Như

NTT

Nữ

Nam Cali

 0

20

Huệ Xuân

NTT

Nữ

Nam Cali

21

Quảng Đức An

NTT

Nam

Nam Cali

 0

22

Bùi Nhượng

NTT

Nam

Nam Cali

23

Ngọc Huyền

NTT

Dự Thính BN1

Nữ

Nam Cali

0  

24

Tâm Thiên Phúc

NTT

Nam

Nam Cali

25

Tuệ Chiếu

NTT

Nam

Nam Cali

26

Huệ Đăng

NTT

Nữ

Nam Cali

 0

27

Trần Hồng Vụ

Quang Đạo

TD

KC

NTT

BN1

Nam

Paris

4/4 đến 12/4 

28

Trần Hồng Yến

MInh Y

TD

KC

NTT

BN1

Nữ

Paris

 4/4 đến 12/4 

29

Lan Hương

Huệ Thông

NTT

BN1

Nữ

Paris

 7/4 đến 12/4

30

Phương Thào

Minh Hạnh

TD

KC

NTT

BN1

Nữ

Paris

31/3 đến 14/4 

31

Quang Triết

TD

KC

NTT

BN1

Nam

Paris

3/4 đến 12/4 

32

Minh Diệu

TD

KC

NTT

BN1

Nữ

Paris

3/4 đến 12/4  

33

Bill Hogan

Tâm Quang

CB

TD

KC

NTT

BN1

Nam

Sacramento

31/3 đến 12/4 

34

Dung Hogan

Như Dung

CB

TD

KC

NTT

BN1

Nữ

Sacramento

31/3 đến 12/4 

35

Khương Đình Viên

Tuệ Tâm

TD

KC

NTT

Nam

Sacramento

3/4 đến 8/4 

36

Nguyễn Thị Cho

Hạnh Thức

TD

KC

NTT

Nữ

Sacramento

 3/4 đến 8/4

37

Phạm Ẩn

Tâm Sơn

TD

KC

NTT

Nam

Sacramento

3/4 đến 8/4 

38

Nguyễn Phước

Diệu Hạnh

TD

KC

NTT

Nữ

Sacramento

 3/4 đến 8/4 

39

Nguyễn Thị Yến

Uyển Như

 

 

BN1

Nữ

Sacramento

10/4 đến 12/4

40

Nguyễn Sơn

Huyền Lâm

NTT

BN1

Nam

Sacramento

7/4 đến 12/4

41

Phan văn Chương

Chí Hải

NTT

BN1

Nam

Sacramento

7/4 đến 12/4 

42

Đặng thị Phương Nam

CB

TD

KC

NTT

Nữ

Sacramento

  31/3 đến 8/4

43

Nguyễn Nghiệm

Trí Mẫn

TD

KC

NTT

Nam

Sacramento

3/4 đến 8/4 

44

Phan Nữ Kiều

Như Lệ

TD

KC

NTT

Nữ

Sacramento

 3/4 đến 8/4

45

Trần Đức

Tâm Đức

KC

NTT

Nam

Sacramento

5/4 đến 5/4  

46

Diệu Nhân

NTT

BN1

Nữ

Sacramento

7/4 đến 13/4 

47

Diệu Đức

CB

TD

KC

NTT

BN1

Nữ

San Jose

 31/3 đến 30/4

48

Không Định

NTT

BN1

Nam

San Jose

 7/4 đến 13/4 

49

Huệ Châu

CB

TD

KC

NTT

Nữ

San Jose

 31/3 đến 9/4

50

Hoàng Phương

NTT

BN1

Nam

San Jose

7/4 đến 13/4 

51

Viên Quang

NTT

BN1

Nữ

San Jose

7/4 

52

Không Lạc

NTT

Nam

San Jose

7/4 

53

Thuần Trí Tịnh

NTT

Nữ

San Jose

7/4 

54

Không Chánh Trí

NTT

Nam

San Jose

7/4 

55

Phương Chính

NTT

Nữ

San Jose

7/4 

56

Trung Thu

NTT

Nam

San Jose

7/4 

57

Huệ Như

NTT

Nữ

San Jose

7/4 

58

Như Hoa

NTT

Nữ

San Jose

7/4 

59

Nguyên Huệ

NTT

Nữ

San Jose

7/4 

60

Tuệ Sơn

NTT

 

Nam

San Jose

7/4 

61

 

Tâm Núi

 

 

 

NTT

 

Nam

San Jose

7/4 

62

 

Tâm Huệ

 

 

 

NTT

 

Nam

San Jose

7/4 

63

 

Như Trầm

 

 

 

NTT

 

Nữ

San Jose

7/4 

64

 

Diệu Hiền

 

 

 

NTT

 

Nữ

San Jose

7/4 

65

Minh Nguyên

Dự Thính

TD

Dự Thính

NTT

Dự Thính

Nữ

Sydney

29/3 đến 12/4 

66

Quang Lý

CB

TD

KC

NTT

BN1

Nam

Sydney

29/3 đến 12/4 

67

Minh Đạo

CB

TD

KC

NTT

BN1

Nữ

Sydney

 29/3 đến 12/4

68

Quang Thông

Dự Thính

Dự Thính

KC

NTT

Dự Thính

Nam

Sydney

 29/3 đến 12/4

69

Minh Triệt

Dự Thính

Dự Thính

Dự Thính

NTT

Dự Thính

Nữ

Sydney

29/3 đến 12/4 

70

Bùi Mai Hương

Huệ Thuần

TD

KC

NTT

BN1

Nữ

Thụy Sỹ

 3/4 đến 17/4

71

Đổ Lan

Thanh Ánh

TD

NTT

BN1

Nữ

Toronto

3/4 đến 14/4 

72

Pham, Thuấn Anh

Như Anh

NTT

BN1

Nữ

Toronto

7/4 đến 13/4 

73

Lê, Huyền

Như Huyền

NTT

BN1

Nữ

Toronto

7/4 đến 13/4  

74-75 

 

Như Tâm NTT Nam Cali 2 người

76-80 

 Hạnh lâm

 

 

 

 

NTT 

 

 

 Nam Cali

5 người 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười 2019(Xem: 43)
Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
24 Tháng Năm 2019(Xem: 671)
KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
08 Tháng Giêng 2019(Xem: 1132)
KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
29 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 2146)
Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3608)
Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
20 Tháng Chín 2017(Xem: 2640)
1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
13 Tháng Sáu 2017(Xem: 10648)
Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
28 Tháng Tư 2017(Xem: 5993)
Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
12 Tháng Giêng 2017(Xem: 3905)
Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 2562)
Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
23 Tháng Sáu 2016(Xem: 4385)
Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
03 Tháng Năm 2016(Xem: 6695)
Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
18 Tháng Tư 2016(Xem: 9245)
Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
12 Tháng Ba 2016(Xem: 3429)
Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
23 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4190)
14 Tháng Chín 2015(Xem: 7625)
Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
31 Tháng Tám 2015(Xem: 5945)
KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5813)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2015. Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cư và nhập thất trong thời gian này.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5609)
Từ ngày 3 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền. Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 9527)
Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5175)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Thời gian 7 ngày từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015.
16 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 6180)
Các Thiền Sinh đã và đang thực hành pháp Thiền Tánh Không cần viết bài Trình Thầy
14 Tháng Mười 2014(Xem: 8127)
1. KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 2. KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 3. KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
10 Tháng Tám 2014(Xem: 6562)
Buổi thuyết trình và giới thiệu sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali sẽ được phát hình trực tiếp - LIVE STREAMING - trên WEBSITE: tanhkhong.org và cùng lúc trên WEBSITE: freevn.net
08 Tháng Tám 2014(Xem: 5890)
Vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày Chủ Nhật 10 tháng 8, 2014 Kính mời quý Thiền Sinh và thân hữu vào http://www.tanhkhong.org Click vào Thiền Tánh Không TV để xem trực tiếp LIVE
20 Tháng Bảy 2014(Xem: 9496)
Buổi thuyết trình: Tổng kết công trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại Học Tübingen (Đức Quốc) và Hội Thiền Tánh Không (USA) từ năm 2007 đến 2013 về đề tài “Tương quan thực nghiệm giữa Thiền và các định khu não bộ” Giới Thiệu 2 tác phẩm mới: của Hòa thượng Thích Thông Triệt: 1.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật” 2.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại”
28 Tháng Ba 2014(Xem: 9727)
Lớp Thiền Căn Bản 110 trong tháng 7 năm 2014, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 5 tháng 7 tại Thiền Đường Mây Từ, California.
05 Tháng Hai 2014(Xem: 16251)
Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Đồng Thời Tại Texas.
15 Tháng Giêng 2014(Xem: 15962)
Chương trình Tết Giáp Ngọ năm 2014 tại Thiền viện.
19 Tháng Chín 2013(Xem: 18619)
Lễ Quy Y sẽ tổ chức tại: Thiền Viện Tánh Không Vào lúc 2:30pm ngày Chủ Nhật 27 tháng 10, 2013
10 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 71288)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng