HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 2: Khóa Trung Cấp Bát Nhã (MP3-35 phút)

Saturday, March 3, 201212:00 AM(View: 58551)
Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 2: dành cho Khóa Trung Cấp Bát Nhã
(có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
  • Click vào play (khung chử nhật) để nghe trực tiếp
  • Click vào Download để lưu (save) tập tin vào máy: Download

Reader's Comment
Saturday, May 5, 20189:28 AM
Guest
Rất tốt xin quý thầy cho thời gian 45p và 60phút
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, April 20, 2021(View: 2586)
Phân biệt thuật ngữ Phật Tánh và Tánh Giác.
Monday, September 28, 2020(View: 3393)
Phân biệt CHỈ ( SAMATHA) và ĐỊNH ( SAMADHI) - Áp dung trong thực hành Tứ Niệm Xứ
Tuesday, September 8, 2020(View: 4680)
Trình bày cốt lõi con đườngg tu của mình 1 cách
Thursday, June 18, 2020(View: 7703)
Khóa An Cư Tại Tổ Đình
Monday, June 1, 2020(View: 4969)
Khóa An Cư Tại Cairns, Úc Châu đầu năm 2020.
Saturday, April 11, 2020(View: 3629)
Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
Sunday, April 5, 2020(View: 5032)
Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
Wednesday, March 25, 2020(View: 3538)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
Friday, March 13, 2020(View: 3141)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
Thursday, December 12, 2019(View: 4484)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
Monday, December 9, 2019(View: 3006)
Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
Thursday, November 21, 2019(View: 3474)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
Thursday, October 10, 2019(View: 3783)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
Thursday, September 5, 2019(View: 3828)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
Tuesday, August 20, 2019(View: 4420)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
Wednesday, January 13, 2016(View: 8810)
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016
Saturday, October 31, 2015(View: 12538)
"Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, Quyển sách này đã được thu âm
Wednesday, July 31, 2013(View: 24737)
CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHĀ - Audio: nghe tiếng khánh để thực tập GIAI ĐOẠN 1- BƯỚC 1
Saturday, March 3, 2012(View: 77884)
Nghe Âm Thanh Tiếng Chuông bước 1: khóa Thiền Căn Bản 30 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Monday, July 26, 2010(View: 61842)
Audio - Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Thiền Thất Chân Như ngày 14-01-2007
Wednesday, May 12, 2010(View: 65354)
Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008
101,658