HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0112 Huệ Liên: TƯỞNG NIỆM GIÁP NĂM ÂN SƯ HÒA THƯỢNG THIỀN CHỦ

Monday, December 28, 202012:20 PM(View: 2276)

Tưởng niệm giáp năm
Ân Sư Hoà Thượng Thiền Chủ

LeTieuTuong ThayDSC00022 

Kính bạch Giác Linh Thầy!

Trần gian nguyện lực dừng chân

Nhân duyên đã mãn... Qui tây nhẹ nhàng

Thầy về Phật quốc Niết-Bàn

Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba

Thầy đi để lại ta bà

Tánh không, truyền lại hậu lai thực hành

Nhập không, thấy Tánh rành rành

Sống cho trọn vẹn bây giờ và ở đây...

Tuy Thầy nhẹ gót về Tây

Thầy ơi ! gặp lại ở giây không lời

Thành tâm mượn cái có lời

Tri ân Thầy Tổ hiển bày kính dâng. 

Đây bát cơm đầy con kính dâng

Thầy ơi ! Không muốn nói nên lời

Vì Thầy đã dạy con Không Nói

Ân trả...cho Thầy phải dụng công.

Một phút ra đi là trở về cát bụi

Thầy đi rồi Pháp Tánh vẫn còn đây

Nhớ năm rồi Thầy dạy học ở nơi này

Mà hôm nay giáp năm Thầy đã đến

Chúng con nguyện y lời Thầy dạy

Niệm BIẾT KHÔNG LỜI chớ lãng quên

Tĩnh thức rỗng rang không dính mắc

Nhận thức biết không lời.... chẳng có chi

Năng lượng Từ Bi hằng hỷ xả

Hôm nay dâng cúng tri ân Thầy

Thức ăn chúng con nấu vẫn thơm mùi thiền vị

Tách nước trong ngần dạ kính dâng

Khói hương toả vẫn thơm mùi Thiền duyệt

Chúc nguyện Giác Linh Thầy an nhiên tự tại nơi Niết Bàn miên viễn,....
đủ duyên lành Bi nguyện độ quần mê.

Nam mô tưởng niệm tri ân Thầy

Hoài niệm:

Kính bạch giác linh thầy.

Thầy ơi ! Chúng con nhớ năm xưa nơi rừng Sa La song thọ.

Đức Thế Tôn nhập vào đại định vô dư y Niết Bàn,
thì năm qua Thầy cũng đã an nhiên thâu thần về cõi Phật.

Mây Bát Nhã kết bầu trời xanh biếc,
Hoa Ưu Đàm dư hương vẫn còn đó.

Hôm nay đây tuy nhục thân Thầy không còn chốn Phật đường.
Nhưng diệu Giác Thầy vẫn nêu gương thiện Trí.

Thầy ơi ! nhớ lúc xưa căn trần thanh tịnh.
Thầy sớm liền thế phát xuất gia
nhập thất bất đắc dĩ tỏa mùi thiền vị..., từ khi đầu chưa bạc.

 

Những tưởng trăm năm cửu trụ ta bà để thỏa nguyện độ sanh,
nào ngờ đâu Thuyền Bát Nhã đã đưa Thầy về cõi vô dư y Niết bàn tịch diệt

Ôi ! thuyền đại nguyện đã trở về nơi bến giác.
Đủ duyên lành lướt sóng độ quần mê.
Dung nghi Thầy khuất dạng kể từ đây.
Nơi Thiền Viện ra vào không còn thấy.

 

Thầy ơi ! Mượn lời kính cẩn dạ chân thành.

Nguyện giác linh cửu phẩm tọa cao đăng, vô sanh mẫn từ tôn thân thọ....

Vào giờ này nơi lạc quốc hoa khai.
Đài sen đã sẵn sàng nơi an nghỉ.

Thầy vui vầy nơi pháp hội hoa đăng.....
Có biết chăng một đàn con dại đang ngẩn ngơ giữa buổi hạ về, sữa pháp dồi lòng con đối mãi.

 

Chúng con nguyện y lời Thầy dạy...
Tự dụng công mở trí khai thông.
Giữ niệm biết rỗng rang.... nuôi giới thân huệ mạng...

Thầy ơi ! giờ này môn đồ chúng con đang kính cẩn quỳ trước án tiền.
Kính dâng lên nén hương ngũ phẩm, tách nước trong ngần dạ kính dâng....
Thức ăn chúng con nấu vẫn khoe mùi thiền vị...
Trên đài sen ngửa mặt dâng lên.
Dưới chiếu cỏ cúi đầu lạy xuống.

 

Ôi thôi ! Phật sự viên thành uyển thân giả hợp.
Biển đại nguyện thênh thang qua lại.
Nguồn thiền chan chứa đứng hiên ngang.
Tâm bất động tự tại ra vào. 
Dòng pháp như đượm nhuần ân thấm thiết.

 

Kính dâng lên hương vị đề hồ.....
Cho thỏa tấm lòng thiền duyệt.
Nguyện cầu Phật quốc khai hoa. 
Chúc nguyện giác linh thầy an nhiên tự tại Niết Bàn miên viễn....
đủ duyên lành thị hiện độ quần mê.

 

Bằng tất cả tấm lòng chân thành tha thiết Tri ân trên Thầy, Ni Sư cùng Tăng Đoàn và tất cả Thiền Sinh.

 

Kính dâng

Huệ Liên

Reader's Comment
Tuesday, December 29, 20206:29 PM
Guest
Tuyệt! Viết nhiều thêm cho!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, January 3, 20247:58 PM(View: 1673)
Hình Ảnh Tưởng Niệm Ân Sư Tại Thiền Viện Chân Như
Wednesday, December 30, 20207:12 PM(View: 3149)
ngày 4 tháng 1, 2020 - VIDEO Lễ Di Quan từ Thiền Viện Chân Như và Lễ Trà Tỳ tại nhà quàn Vĩnh Cữu (Houston TX)
Tuesday, January 14, 20206:59 AM(View: 4883)
Hình ảnh Tang Lễ Thầy Thiền Chủ - Ngày 1 tháng 1: Lễ Nhập quan và Thọ tang - Ngày 3 tháng 1: Lễ tưởng niệm Tại Thiền Viện Chân Như - Ngày 4 tháng 1: Lễ Di quan và Trà Tỳ
Wednesday, April 1, 20208:52 PM(View: 4319)
TƯỞNG NIỆM của Hòa thượng THÍCH PHƯỚC TỊNH trong buổi lể trà tỳ Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT
Sunday, January 12, 20207:39 PM(View: 5670)
Bài TƯỞNG NIỆM THẦY Ni Sư Thích Nữ Triệt Như đọc ngày 3 tháng 1,2020 tại Thiền Viện Chân Như vói 3 bức thư cuối cùng thầy gửi trước khi ra đi
Tuesday, December 31, 20197:20 PM(View: 3938)
Thầy vẫn là tấm gương sáng, là ngọn đại đăng soi đường dẫn lối cho chúng con trên bước đường tu tập.
Tuesday, January 2, 202410:07 AM(View: 1107)
Hôm nay tưởng niệm ngày Thầy rời xa chúng con tròn bốn năm. Chúng con tâm thành đảnh lễ Thầy một vị Ân Sư tôn kính. Lời tri ân xin được thay thế bằng sự cố gắng tu tập theo đúng Chánh pháp. Nguyện sống sao cho xứng đáng là đệ tử của Thầy.
Thursday, December 30, 202111:25 AM(View: 1791)
Nhân ngày lễ húy kỵ lần 2 của Thầy, chúng ta cùng nhau ôn lại những di sản chung mà Thầy đã cho chúng ta với lòng tri ân vô hạn. Chúng ta cần phải tự cố gắng hơn nữa, tự tu, tự giác để cùng nhau thực hiện hoài bão của Thầy tức là “Thiền Đi Vào Đời Sống”.
Wednesday, December 29, 20216:42 PM(View: 2760)
Bài viết này con ghi lại kỹ niệm giữa hai Thầy trò và những gì con đã nhận ra và thực hành có kết quả qua kỹ thuật Không Nói Thầy đã dạy cho chúng con. Không Đăng thành tâm cảm niệm ân đức sâu dày của Thầy.
Wednesday, December 29, 20217:56 AM(View: 3832)
HÌNH ẢNH Lễ Húy Kỵ lần thứ 2 Hòa Thượng Thiền Chủ THÍCH THÔNG TRIỆT - 27 Tháng 12, 2021 Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, December 8, 20217:55 PM(View: 2291)
Karaoke: Cổ Nhạc XE THẦY MỘT SỐ Marc Giang Phổ thơ THIỀN TẬP của Như Nguyên ( ĐT Tanh Không Sydney, Autralia) Điệu Khốc Hoàng Thiên - Cải Lương Nam Bộ Nhạc: Trừ Quang - Văn Dần - Ngọc Tuấn Trình Bày: Marc Giang (ĐT Tánh Không Toulouse, France)
Wednesday, December 8, 20216:35 PM(View: 1649)
Tôi đã khóc Mẹ, khóc Cha Hôm nay là lần thứ ba, khóc Thầy Biết rằng Vô Thường là đây Mà sao đối diện lòng đầy Khổ Đau
Wednesday, December 8, 20219:22 AM(View: 4224)
Kính thưa Thầy, dù nói bao nhiêu cũng không đủ diễn tả cái trí như núi và cái tâm như biển của một thiền sư.
Wednesday, December 1, 202111:03 AM(View: 4310)
Người cha cao thượng của thế gian, ở đâu đó, ngài có mỏi mắt chờ đợi những đứa con lưu lạc chưa trở về nhà?
Sunday, April 18, 202111:11 AM(View: 3001)
Thơ : Thiền sư Thông Triệt (làm tại trại cải tạo Hà Tây, mùa xuân 1982) Đàn kìm : Nghệ sĩ Quốc Tú (https://www.youtube.com/watch?v=V5vQQHpCx₈) Soạn lời cổ nhạc và trình bày : Marc Giang (TK Toulouse, France).
Tuesday, January 26, 20217:00 PM(View: 3994)
Hôm nay, ngồi trước di ảnh Thầy, con xin kính dâng lên giác linh Thầy một bài viết kể về chuyện xưa, khi con mới đến gặp Thầy ở Thiền Viện lần đầu tiên. Một câu chuyện thật dễ thương và đầy cảm xúc mỗi khi con nhớ lại
Wednesday, January 20, 20215:52 PM(View: 6245)
TỔNG KẾT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU GIỮA ĐẠI HỌC TÜBINGEN (GERMANY) VÀ HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG (USA) TỪ 2007 ĐẾN 2013 VỀ ĐỀ TÀI “ TƯƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA THIỀN VÀ CÁC ĐỊNH KHU NÃO BỘ
Thursday, December 31, 202010:30 AM(View: 2606)
Kính bạch Thầy, Nếu được nói thêm về Thầy, con sẽ xin thưa: Thầy là một bậc Trí Tuệ và Từ Bi!
Thursday, December 31, 20207:28 AM(View: 2250)
“Cảm ơn Thầy đã cho chúng con nghe được tiếng hống của sư tử”. Thầy đã không còn với chúng ta, nhưng tiếng hống vẫn còn vang dội núi rừng. Có người nghe chăng ?
Monday, December 28, 20207:52 PM(View: 2266)
Từ Thầy cất bước thâu thần Thời gian thấm thoát đã tròn một năm
Monday, December 28, 20201:59 PM(View: 2252)
Thắp nén hương con tưởng nhớ Thầy Âm vang lời giảng vẫn còn đây Vô ngôn, đường dẫn vào viên ngộ, Tỉnh thức, đèn soi thoát huyễn say.
Monday, December 28, 20201:51 PM(View: 2503)
Con là thiền sinh Như Lưu thuộc đạo tràng Thiền Tánh Không Adelaide, Úc Châu, ngày hôm nay, nhân buổi lễ tưởng niệm một năm ngày Hòa Thượng Ân Sư Thích Thông Triệt viên tịch, con xin có đôi lời phát biểu để tưởng niệm Thầy và cũng để đóng góp vào công việc tu tập của chúng ta qua gương sống đạo của Thầy.
Monday, December 28, 202012:57 PM(View: 2218)
Chúng con, hội Thiền Tánh Không Paris xin có đôi lời bộc bạch kính dâng hương linh Thầy, Ni Sư cùng Tăng đoàn việc tu tập theo Thiền Phật giáo qua những lời giảng dạy của Thầy và Ni Sư trước đây và chúng con đã làm được trong năm 2020, một năm với nhiều biến cố trong cơn dịch bịnh Covid 19.
Monday, December 28, 202012:38 PM(View: 4396)
Ni Sư Triệt Như - Slide show hình ảnh Thầy.
Monday, December 28, 202011:50 AM(View: 2325)
Con là Thuần Trí Tịnh, hôm nay là ngày lễ giỗ đầu tiên của Thầy, ghi nhớ tròn một năm Thầy đã trở về cõi Phật.
Monday, December 28, 202011:05 AM(View: 2266)
Đạo tràng Stuttgart Germany TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ: HÌNH ẢNH CỦA THẦY TỪ 2002
Monday, December 28, 20208:31 AM(View: 4497)
Chúng con nguyện dấn bước đi tiếp con đường mà chư Phật đã đi, chư Tổ cũng đã đi, và Thầy đã để ra biết bao công sức, cầm tay chúng con mà dắt đi từng bước chập chững vào con đường Thiền này.
Thursday, December 24, 20207:00 PM(View: 3898)
Nhớ Thầy, chúng con nhớ đến hoài bảo phục vụ nhân sinh qua pháp môn Thiền của Thầy.
Thursday, December 24, 20201:07 PM(View: 3815)
Tuesday, December 22, 20205:05 PM(View: 2172)
Thưa Thầy, con viết những kỷ niệm về Thầy nhân ngày giỗ Thầy như một lời Tri ân của con, một thiền sinh may mắn có duyên lành được học Pháp của Phật qua bài soạn của Thầy và Ni Sư Triệt Như thuyết giảng
Friday, December 18, 202012:24 PM(View: 2343)
Thầy ơi ! Thầy đã đi rồi Thiên thu bất tận ,héo hon nụ cười. Thầy là ngọn đuốc soi đường Giữa đêm tăm tối mịt mù khói sương
Friday, December 18, 202012:11 PM(View: 2037)
Lung linh Dư Ảnh Thầy tôi Như đang ẩn hiện ở nơi Tổ Đình Thầy tôi đâu có vân trình Rời khỏi thế giới vô minh ta bà !
Friday, December 18, 202011:52 AM(View: 2230)
Cho con xin lạy Thầy, ân nghĩa Thầy khắc tạc tâm can . Cho con xin lạy Thầy, dù sư phụ đã lìa thế gian .
Wednesday, December 16, 20207:51 AM(View: 2330)
Thiền đường xưa còn đây Thầy nay mãi xa rồi Bài Pháp xưa nghe lại Nhận hiểu ý VÔ THƯỜNG
Monday, December 14, 20209:00 AM(View: 2283)
Quì thắp nén hương lòng Tạ ơn Thầy muôn một Huệ mạng thầy trao cho Chúng con luôn ghi tạc.
Tuesday, December 1, 20202:29 PM(View: 2843)
Một mai Thầy đi xa Các con luôn ghi nhớ Lời Thầy dặn thiết tha Hãy tự mình thắp đuốc Ngọn đuốc của Chân Thiền
Wednesday, March 4, 20206:55 AM(View: 8439)
Hòa thượng Thích Thông Triệt, Thiền chủ pháp môn Thiền Tánh Không, đã mất ngày 27-12-2019 tại Mỹ, thọ 90 tuổi. Thầy để lại một dòng thiền đặc sắc trong thời hiện đại.
Wednesday, January 1, 20207:15 AM(View: 7082)
Thứ bảy 28 tháng 12, 2019 - 10am Lễ TƯỞNG NIỆM Hòa Thượng Ân Sư Thượng THÔNG Hạ TRIỆT tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali do Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC TỊNH Chủ Trì Lễ Phật
Friday, December 27, 20199:32 PM(View: 15248)
Thiếu Thời - Thực hành không đúng cách - Ngộ đạo lần đầu - Kết quả pháp tu đúng - Thiền và khoa học - Chụp hình não bộ - Phục vụ nhân sinh qua Thiền
Friday, December 27, 20197:59 PM(View: 6363)
Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
69,256