HỘI NHẬP

Bài Thuyết Giảng: Kinh Duy Ma Cật

06 Tháng Tư 20178:22 CH(Xem: 4405)

KINH DUY MA CẬT
Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra

Kinh Duy Ma Cật thuộc hệ thống Phát Triển, không biết tác giả, có thể xuất hiện khoảng 100 năm trước công nguyên. Gốc tiếng Sanskrit, được nhiều vị dịch sang tiếng Hán rồi dịch qua tiếng Việt.
Chủ yếu Kinh muốn trình bày: TRUNG ĐẠO của Đức Phật.
Biểu hiện qua hai nhân vật chính:
Ngài VĂN THÙ bồ tát, xuất gia, có trí huệ siêu vượt, thông suốt tánh và tướng cùa tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, đời đời giáo hóa chúng sanh, không trụ Niết bàn.
Ngài DUY MA CẬT bồ tát, cư sĩ, thông suốt tánh và tướng tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, tuy sống trong cuộc đời, làm tất cả, giúp ích cho đời, mà tâm vẫn thanh tịnh, không trụ Niết bàn vô vi vô tác.
BA GIAI ĐOẠN CỦA BỒ TÁT ĐẠO
Giai đoạn 1: tu tập chuyến đổi nhận thức, biết ngã không, pháp không, hết dính mắc, hết phiền não, sạch lậu hoặc, kiết sử, đạt niết bàn khi còn sống . Đây là đoạn đường của Thanh Văn, đạt A la hán quả.
Giai đoạn 2: Không trụ Niết bàn tịch diệt, thấy chúng sanh đau khổ, phát tâm lăn xả vào cuộc đời, cứu giúp chúng sanh. Đem hết trí huệ, và năng lực của mình ra, hăng say làm mọi việc, tài thí, và pháp thí, không mệt mỏi, với tâm bình đẳng, từ bi và trí tuệ.
Giai đoạn 3: Phát Bồ Đề Tâm, đời đời tái sanh để giáo hóa chúng sanh đau khổ và vô minh, hướng tới Vô Thượng Chánh Đẳng Giác. Hoàn thành Phật Đạo.
Ni Sư Triệt Như thuyết giảng Kinh Duy Ma Cật tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không trong 2 ngày từ 25 tháng 3 đến 26 tháng 3 năm 2017.

Xin click vào PLAY để nghe bài giảng "Kinh Duy Ma Cật"
hay Click vào Hình Mũi Tên Đi Xuống để tải xuống máy.


Ngày 25 tháng 3 năm 2017:


Ngày 26 tháng 3 năm 2017:


Những hình ảnh ghi lại trong buổi thuyết giảng.
Click vào hình để xem lớn hơn:

Thiền Sinh tham dự buổi thuyết giảng
Thiền Sinh tham dự buổi thuyết giảng
Tăng Ni tu học Kinh Duy Ma Cật
Tăng Ni tu học Kinh Duy Ma Cật
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tám 2011(Xem: 19500)
Ký Sự Chuyến Du Hóa Sydney, tháng 4 năm 2011.
08 Tháng Tám 2011(Xem: 17825)
Ký Sự Chuyến Du Hóa Virginia, USA tháng 3 năm 2011.
01 Tháng Tám 2011(Xem: 17660)
Ký Sự Chuyến Du Hóa tại Đức, tháng 7 năm 2011.
01 Tháng Tám 2011(Xem: 18924)
Ký Sự Chuyến Du Hóa tại Houston. Tháng 6 năm 2011.
18 Tháng Bảy 2011(Xem: 24158)
Ngày 24 tháng 6- 2011, Thầy Thiền Chủ và tăng đoàn từ giả thành phố Houston bay qua Québec để dự Hội nghị Khoa Học về não bộ.
17 Tháng Bảy 2011(Xem: 17590)
Tháng 5- 2011, Thầy và tăng đoàn vừa hoàn thành các khóa tu học tại Pháp. Đạo tràng Pháp năm nay đã phát triển lớn mạnh hơn qua việc tổ chức nhiều khóa tu học.
20 Tháng Chín 2010(Xem: 19634)
Mai Thanh Tường Trình: Buổi Thuyết Trình và Ra Mắt Sách Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học" tại Nam Cali ngày 3 tháng 9, 2010 tại Seafood Place 2 _ thành phố Anaheim