HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như: khóa BÁT NHÃ lớp Trung Cấp 2 - Chủ đề 11 KHAI TRIỂN NHẬN THỨC

Wednesday, November 10, 202112:04 PM(View: 1668)
TITLE 11_TaiLieu HocTap BN2 for trang WEB

SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu1Bản chiếu2Bản chiếu3Bản chiếu4Bản chiếu5Bản chiếu6Bản chiếu7Bản chiếu8


AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download
VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Hoặc click LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ejY08PV7ByI
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
TITLE 11 Video BAT NHA 2 cua Ni Su TRIET NHU for YOUTUBE

Line 2
BÀI ĐỌC THÊM
KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 2


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, August 25, 2019(View: 7322)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
83,238