HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như: khóa BÁT NHÃ lớp Trung Cấp 2 - Chủ đề 16 HAI LOẠI PHẢN XẠ TRONG THIỀN

Tuesday, December 7, 20212:10 PM(View: 1228)

TITLE 16_TaiLieu HocTap BN2 for trang WEB


SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu1Bản chiếu2Bản chiếu3Bản chiếu4Bản chiếu5Bản chiếu6

AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download


VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Hoặc click LINK:https://youtu.be/NMRxq4Qofpg
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
TITLE 16 Video BAT NHA 2 cua Ni Su TRIET NHU for Youtube

Line 2
BÀI ĐỌC THÊM
KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 2
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, August 25, 2019(View: 7322)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
83,235