HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG BÁO: Khóa Nhập Thất chuyên tu Thiền Định, tại Toronto - CANADA

Monday, April 18, 201112:00 AM(View: 55043)
Kính gửi Qúi Anh Chị Thiền Sinh Tánh Không 
 
Ban Tổ Chức khóa Nhập Thất chuyên tu Thiền Định, Đạo Tràng Thiền Tánh Không
Toronto
xin hân hạnh thông báo cùng qúi Anh Chị chi tiết về lớp Nhập Thất 
sắp tới tại Canada
như sau: 
 
Thời gian: trọn 10 ngày, từ thứ hai 26 - 09 - 2011 đến hết thứ tư 04 - 
10 - 2011. 
 
Chuyên đề: Tùy theo trình độ, thiền sinh thực hành 1 trong 2 tiến trình 
định: 
 - Định có tầm không tứ (10 ngày), hay 
 - Định không tầm không tứ (10 ngày) 
dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Sư Cô Phụ Tá Thích Nữ Triệt Như. 
 
Địa điểm:  Blue Mountain Springs Resort, Blue Mountains, Ontario, Canada. 
(Cách Toronto khoảng 95 miles về hướng bắc, hay độ 1 1/2 tiếng đồng hồ lái
xe.) 
 
Phí tổn:  600 Gia Kim hay Mỹ Kim cho trọn khóa, bao gồm ăn và ở. 
 
Ngày khóa sổ ghi danh:  31 tháng 5, 2011. 
 
Để biết thêm các chi tiết khác
xin quí Anh Chị liên lạc Minh Hải,
điện thoạí số: 905-764-6765, 
hay email: nga_berglas@yahoo.com
 
Thay mặt BTC. 
Minh Hải
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, December 9, 2020(View: 1015)
Người dụng công tu thiền định đòi hỏi vị ấy trí năng phải tỉnh ngộ. Mức độ tỉnh ngộ càng sâu bao nhiêu thì đường dụng công tu tập của vị ấy càng sẽ mau đến đích.
Sunday, June 28, 2015(View: 11522)
Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
Friday, August 5, 2011(View: 66022)
Danh sách của Thiền sinh đã ghi danh Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011. Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2011.
Monday, July 25, 2011(View: 66684)
Thông Báo 3: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Thursday, July 7, 2011(View: 68337)
Thông Báo về Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Friday, June 17, 2011(View: 67006)
Thông Báo 2: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
1,315,156