HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Danh sách của Thiền sinh đã ghi danh Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011

Friday, August 5, 201112:00 AM(View: 66022)

HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG

Ban Tổ Chức khóa Nhập Thất Chuyên Tu 2011

---o0o---

THÔNG BÁO SỐ 2

DANH SÁCH GHI DANH khóa Nhập Thất Chuyên Tu 2011
Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2011.

Kính thưa quý anh chị Thiền Sinh,

Đây là danh sách của Thầy Cô và Thiền sinh đã ghi danh Nhập Thất theo "Hạnh Xuất Gia" và Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định trong tháng 8 năm 2011.


STT Họ Tên Pháp Danh Đạo Tràng Nhập Thất
HXG Other
1 Thầy Thiền Chủ Tăng Đoàn TK 31 10
2 Thầy K Chiếu -
3 Thầy K Như -
4 Thầy Tuệ Chân -
5 Sư Cô Hiền Đức -
6 Sư Cô Phúc Trí -
7 Ni Sư T Như Vắng Mặt
8 Sư Cô H Như Tăng Đoàn TK
9 Sư Cô Ý Như -
10 Lê Thị Sanh Minh Không Canada X 31
11 Ngô Vân Anh Minh Tâm ĐT Toronto X
12 Nguyễn Bội Hương - X
13 Nguyễn Thanh Thủy Thanh Như - 31
14 Nguyễn Minh Trang Huệ Tịnh - X
15 Phạm Thuý Vân Huệ Vân - 20
16 Huỳnh Thị Phú Minh Tịnh Florida 15
17 Johnson David Không Triệt Hawaii X
18 Phan Helene Thanh Triệt Minh - X
19 Nguyễn Xuân Lan Từ Chí Illinois 20
20 Trần Diệp Nữ Diệu Huệ Massachusetts X
21 Sư Cô P Chánh Nam Cali X
22 Đào Khánh Thọ Tuệ Khánh - X
23 Đinh Nam Tuệ Quán - X
24 Hồ Hồng Hoa Huệ Liên - X
25 Lâm Hoàng - X
26 Lâm Hồng Nga Diệu Nguyệt - X
27 Lê Công Quyền Tuệ Thông - X
28 Nguyễn An - X
29 Nguyễn Thị Kim Chung Diệu Kiên - 8
30 Nguyễn Thị Hiền Huệ Chiếu - X
31 Nguyễn Thị Xuân Hồng Thân Khoan - X
32 Nguyễn T Mỹ Dung - Judy Huệ Thuần - X
33 Nguyễn Đức Khoát Tuệ Nhật - X
34 Nguyễn Thị Lệ Triết Ngọc - X
35 Nguyễn Thúy Loan Huệ Giác - 3
36 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tâm Hỉ Đức - X
37 Nguyễn Thị Kim Nhung Huệ Như - 20
38 Nguyễn Sửu Tuệ Thường 5
39 Nguyễn Tất Thắng Huệ Minh 8
40 Nguyễn Thị Kim Tuyến Bửu Dung - X
41 Nguyễn Văn - X
42 Phạm Alan Thân Tín - X
43 Anh Tuấn Tuệ Nguyên - X
44 Trần Hữu Đức - X
45 Trịnh Thị Chi - 31
46 Châu Chính San Jose X
47 Đặng Kim Cường Chánh Cường - X
48 Đỗ Jackie Như Hằng - X
49 Đỗ Thị Nghiên Bút Nghiên - X
50 Hứa Thị Bích Như Như Thật - X
51 Lâm Thị Phê - X
52 Lâm Thị Ri Diệu Nhẫn - X
53 Lê Kim Hoàng Minh Như - 11
54 Lý Giác Quang Hải - X
55 Nguyễn Cao Can Tâm Núi - X
56 Nguyễn Thắng Hiền Nguyên Thành - X
57 Nguyễn Văn Quí Không Định - X
58 Phạm Trần Thu Như Thu - X
59 Trần Thị Cúc Như Hiền - X
60 Trần John - X
61 Trần Lê Diệu Nhân - 15
62 Trần Thị Oanh - X
63 Trần Lý Thu Diệu Thủy - X
64 Võ Jenny Huệ Sơn - X
65 Dương Sao Mai Trí Phước Texas 27
66 Đặng Thị Lệ Thủy Thuần Lạc ĐT Houston X
67 Hồ Thanh Thủy Diệu Như - X
68 Huỳnh Ngọc Thu Minh Triết - X
69 Lê Anthony Không Sơn - X
70 Lê Kristina Thuần Tuệ - X
71 Nguyễn Nhân Huệ Nhân - X
72 Nguyễn Yến Nhi - X
73 Nguyễn Steve Tuệ Giác - X
74 Nguyễn Minh Tuyết Minh Tuyết - X
75 Tạ Muội Minh Chánh - X
76 Trần Kim Huê An Như - X
77 Trần Minh Không Nhật - X
78 Trần Trúc Thuần Đức - X
79 Nguyễn Linda Từ Thủy Virginia X
80 Nguyễn Ngọc Phượng Nguyên Hoàng - 31
81 Nguyễn T Phương Thảo - X
82 Trần Khúc Kiên Từ Thọ - X
83 Nguyễn Trâm Hạnh Đức - X

TM Ban Tổ Chức khóa Nhập Thất Chuyên Tu 2011

Tuệ Ngộ - Dương Nam: willieduong30475@verizon.net

Tuệ Lạc - Nguyễn Bỉnh Cương: ngbcuong@hotmail.com

Diệu Kiên - Nguyễn Kim Chung: kimchung_nguyen11@yahoo.com

Huệ Tuyền - Dương Thu Vân: thuvanduong@sbcglobal.net

Hộ Thất
Huỳnh H David Tuệ Không Nam Cali 714-299-7796 dhuynh765@sbcglobal.net
Ngô William Thân Vĩnh - 909-569-8617 tinaphan@yahoo.com
Phạm Dương Mai Huệ Hải - 714-488-2173 maig172@yahoo.com
Lương Tố Phương Chính San Jose 408-702-0028 toluongbinh@yahoo.com
Nguyễn Thị Phượng Thuần Như - 408-532-6413


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, December 9, 2020(View: 1016)
Người dụng công tu thiền định đòi hỏi vị ấy trí năng phải tỉnh ngộ. Mức độ tỉnh ngộ càng sâu bao nhiêu thì đường dụng công tu tập của vị ấy càng sẽ mau đến đích.
Sunday, June 28, 2015(View: 11524)
Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
Monday, July 25, 2011(View: 66685)
Thông Báo 3: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Thursday, July 7, 2011(View: 68338)
Thông Báo về Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Friday, June 17, 2011(View: 67007)
Thông Báo 2: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Monday, April 18, 2011(View: 55045)
Khóa Nhập Thất chuyên tu Thiền Định, tại Toronto - CANADA 10 ngày, từ 26 - 09 - 2011 đến 04 -10 - 2011. TẠI Blue Mountain Springs Resort, Blue Mountains, Ontario, Canada.
1,315,205