HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Giới thiệu SanZang Retreat Center

Wednesday, July 21, 201012:00 AM(View: 28909)

blank

Grace Chapel and Love Chapel

blank 

Side View from SANZANG#1


blank

Full View from the Main Gate


blank 

Interior View of Front of the Stage


blank 

Interior View of the Back 


blank

Interior View of the Love Chapel

  

1st Floor consists of 3 rooms, 2 bathrooms with showers, kitchen, corridor, and Love Chapel


blank 

Kitchen & Corridor


blank 

Bathroom with Shower


blank

Bathroom with Shower


2nd floor consists of a main kitchen, 2 On-Dol bedrooms, 3 bathrooms with showers, and main corridor.

blank 

Main Kitchen


blank

Main Corridor (Heated Floor)


 blank

(Hallway - Stairs)


 blank

(Example of a bedroom with On-Dol)


blank

Bathroom with shower


3rd Floor consists of a master suite (Heatable Stone Bed + Spa), 3 rooms, corridor (could be used as an extra bedroom), bathroom with shower.

blank

Corridor which could be used as an extra bedroom if needed


blank

Suite Room/Master Suite w/ Heatable Stone Bed & Spa(commonly used as guest speaker's room) 

 

blank

One of Three Rooms

 

blank

One of Three Rooms

 

Outdoor Facility

blank

2 Wide and Long Decks + 2 BBQ Grills 


blank

Full Basketball Court

 

blank 

Picnic Area  


blank

Sign / Entrance Sign to SANZANG (on the right hand side of the highway)


 #1, 2 Retreat Center: 31601 Highway 330, Running prings, CA 92382

#3 Retreat Center: 9408 Mill Dr. Forest Falls, CA 92339
(909)660-1919 e-mail: sanzang21@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, December 9, 2020(View: 1016)
Người dụng công tu thiền định đòi hỏi vị ấy trí năng phải tỉnh ngộ. Mức độ tỉnh ngộ càng sâu bao nhiêu thì đường dụng công tu tập của vị ấy càng sẽ mau đến đích.
Sunday, June 28, 2015(View: 11522)
Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
Friday, August 5, 2011(View: 66022)
Danh sách của Thiền sinh đã ghi danh Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011. Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2011.
Monday, July 25, 2011(View: 66685)
Thông Báo 3: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Thursday, July 7, 2011(View: 68337)
Thông Báo về Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Friday, June 17, 2011(View: 67007)
Thông Báo 2: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Monday, April 18, 2011(View: 55045)
Khóa Nhập Thất chuyên tu Thiền Định, tại Toronto - CANADA 10 ngày, từ 26 - 09 - 2011 đến 04 -10 - 2011. TẠI Blue Mountain Springs Resort, Blue Mountains, Ontario, Canada.
1,315,169