HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
TOP CATEGORIES

NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 2

05 Tháng Sáu 201012:00 SA(Xem: 10321)
KHÓA BÁT NHÃ
LỚP TRUNG CẤP 2:

1- Tiến trình thành đạo của Đức Phật: khai triển tuần lễ thứ 4 và 5

2- Khai triển nhận thức

3- Lý thuyết về chân như

4- Lý thuyết về Không

5- Thực hành Thiền Huệ: mức độ Bát nhã: Chân như hay Không, bước 1- 2- 3

6- Thực hành Thiền Định: Định niệm hít vào thở ra bước 4 và 5- Không nói bước 4 và 5.

7- Lý duyên khởi

8- Tứ diệu đế- Bát chánh đạo

9- Khai triển ngũ uẩn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Tám 2019(Xem: 1683)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
14 Tháng Bảy 2010(Xem: 6450)
Các câu hỏi TRẮC NGHIỆM dành cho Thiền Sinh Khóa Bát Nhã - lớp Trung Cấp 2
14 Tháng Bảy 2010(Xem: 7400)
Các câu hỏi Thảo Luận dành cho Thiền Sinh Khóa Bát Nhã - lớp Trung Cấp 2 Đề tài: TỨ DIỆU ĐẾ
14 Tháng Bảy 2010(Xem: 7655)
Các câu hỏi Thảo Luận dành cho Thiền Sinh Khóa Bát Nhã - lớp Trung Cấp 2 Đề tài: LÝ DUYÊN KHỞI
1,051,648