HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD011- Thơ Không Lạc: THÀNH LẬP ĐẠO TRÀNG

  Thursday, July 23, 20203:36 PM(View: 440)
  THÀNH LẬP ĐẠO TRÀNG
  Thăn tặng thiền sinh Tánh Không

  ThanhLapDaoTrang v2
  Mỗi thiền sinh, nên lập Đạo Tràng
  Trên đất Tâm mình, thật nghiêm trang
  Mỗi ngày, nên vãng lai thăm viếng
  Siêng năng, miên mật thực hành Thiền


  Như vậy, ta có mảnh đất Thiền
  Đó là khu đất của ta riêng
  Sáng ,trưa, chiều, tối cùng khuya sớm
  Gom Ý, định Tâm, dẹp đảo điên


  Tôi có lâu rồi, của riêng tôi
  Từ ngày học cách, dẹp nổi trôi
  Những ngày, sau khi vào cửa Đạo
  Vâng lời Thầy bảo, buổi đầu vào!


  Không còn viện cớ, Đạo Tràng xa!
  Việc nhà vừa xong, tối rồi mà!
  Không còn lấy cớ, tôi đã già!
  Không ai đưa rước, nên ngày qua!!!


  Đây là kinh nghiệm, của chính ta
  Ngày xưa cũng vậy, hẹn cho qua!
  Một ngày bừng tỉnh, thấy uổng quá!
  Đã bỏ lỡ, những thời gian qua!


  Bài thơ viết, giữa mùa đại dịch
  Như là một bài “hịch “ truyền Tâm
  Đạo Tràng đây! ngồi xuống hành thâm
  Gieo hạt Định, nẩy mầm Trí Tuệ!!!
   
  Tiểu thất
  3 giờ sáng ngày 1/6/2020
  Không Lạc
   
  Reader's Comment
  Tuesday, August 4, 202012:57 AM
  Guest
  Bai tho thien hay
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,262,242