HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD062 Thơ Thuần Trí Tịnh : TĨNH LẶNG TRONG TA

Sunday, October 25, 20209:27 AM(View: 664)
TĨNH LẶNG TRONG TA
 DD062 TĨNH LẶNG TRONG TA 2

 Theo Thầy từ thuở ban sơ 
Từ bò,  đứng dậy, lần dò  bước đi *
Hỏi thầm : Học được những gì ?
Thấy rằng đang  phải tập đi mỗi ngày.
“Nhìn”, mà có thấy gì đâu
Một bầu trống rỗng, cao sâu ngút ngàn
“Nghe”, mà đâu có tiếng vang
Một vùng tĩnh lặng bao trùm quanh đây
“Thở”, mà có biết, có hay
Chỉ “thầm nhận biết” hơi đầy vào ra
THIỀN đâu tìm kiếm đâu xa
Chỉ cần tĩnh lặng, nơi ta thân này
Hành thâm sẽ có một ngày
Trong “không” thấy “có”, phút giây nhiệm mầu !
 
*- Bước đầu học đạo chưa biết gì : bò, đứng và đi
 
                                                           Thuần Trí Tịnh

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172