HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD062 Thơ Thuần Trí Tịnh : TĨNH LẶNG TRONG TA

  Sunday, October 25, 20209:27 AM(View: 231)
  TĨNH LẶNG TRONG TA
   DD062 TĨNH LẶNG TRONG TA 2

   Theo Thầy từ thuở ban sơ 
  Từ bò,  đứng dậy, lần dò  bước đi *
  Hỏi thầm : Học được những gì ?
  Thấy rằng đang  phải tập đi mỗi ngày.
  “Nhìn”, mà có thấy gì đâu
  Một bầu trống rỗng, cao sâu ngút ngàn
  “Nghe”, mà đâu có tiếng vang
  Một vùng tĩnh lặng bao trùm quanh đây
  “Thở”, mà có biết, có hay
  Chỉ “thầm nhận biết” hơi đầy vào ra
  THIỀN đâu tìm kiếm đâu xa
  Chỉ cần tĩnh lặng, nơi ta thân này
  Hành thâm sẽ có một ngày
  Trong “không” thấy “có”, phút giây nhiệm mầu !
   
  *- Bước đầu học đạo chưa biết gì : bò, đứng và đi
   
                                                             Thuần Trí Tịnh

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,257,347