HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD073 Thơ Uyển Như: CHƠI VỚI THIỀN

  Monday, November 9, 20207:57 PM(View: 234)

   

  Chơi Với Thiền

  Uyển Như

   DD073 CHƠI VỚI THIỀN 

  Ai dám nói chơi với thiền?

  Chợt vui cầm bút vẽ thiền chơi

  Bút chạm vườn Như, hoa lá thắm

  thơ gieo tâm lặng, ý trong veo (1)

   

  Chị hỏi làm sao đến với thiền

  Có lần tôi đã nhưng chưa được

  Xin chỉ cho tôi lối vào Thiền

   

  Đơn giản chị ơi dừng suy nghĩ

  Làm việc gì biết việc đó là “thiền Chỉ”

  Có nghĩa khi làm tâm không tán loạn

  Không lăng xăng nghĩ chỗ nọ chỗ kia

  Làm viêc gì biết việc đó là “nhân căn bản”

  Biết là cốt lõi của thiền

  Biết không lời - tâm Định

  Kéo dài tĩnh lặng Định càng sâu

  Định sâu tâm sáng suốt

  Biết tất cả không lầm là Tuệ

  Định Tuệ hiện tiền là hoa trái

  Sống với nhân thiền làm gì cũng thành tựu

   

  Chị hỏi làm sao đến với Thiền

  Chị ơi đơn giản thực hành đi

  Khi đi chỉ biết đi, ngồi biết ngồi

  Quét nhà rửa bát biết việc thôi

  Đi cũng thiền ngồi cũng thiền

  Nói nín động tĩnh thế an nhiên (2)

   

  Chơi với thiền nghĩa là sống với thiền

  trở về với bản tâm thanh tịnh

  thanh thản tâm không phiền não

  gì nữa thực hành chị sẽ biết …

  Thân khoẻ tâm an là thoát khổ

  Cứ đi và biết trong từng bước

  Thiền là con đường - đi nghĩa là đến

   

  Ai dám nói chơi với thiền?

  Chợt vui cầm bút vẽ thiền chơi

  Ánh sáng Như Lai, cây đơm lá thắm,

  duyên lành, bút hạ ấm dòng văn

  Bát ngát hương Thiền, vườn Như nẩy lộc,

  trí tuệ, thơ kết hạt lung linh (3)

   

  Sacramento, tháng 5.2015

   

  Ghi chú: (1) (3) Câu Đối: Trích “Vườn Như” Uyên Nguyên

  (2) Thơ: Trích “Chứng Đạo Ca

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,262,217