HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD085 Như Nguyên: LẶNG IM

  Monday, November 23, 20207:20 PM(View: 298)

  LẶNG IM
  DD085 Như Nguyên LẶNG IM
        Lặng im nghe tiếng chuông ngân
  Lặng im nghe tiếng pháp trần không ngơi
        Lặng im nghe tiếng mưa rơi
  Lặng im nghe tiếng bặt lời chim ca.

        Lặng im nhìn núi xa xa
  Lặng im nhìn áng mây hòa khói sương
        Lặng im nhìn lá rơi vương
  Lặng im nhìn thấy vô thường xiết bao!

        Lặng im cảm gió lao xao
  Lặng im cảm gió lùa vào toàn thân
        Lặng in cảm gió vang ngân
  Lặng im cảm đủ nhân duyên khắp đời.

        Lặng im với biết không lời
  Lặng im với biết đầy vơi trong ngoài
        Lặng im thiền giả miệt mài
  Lặng im, "Không Nói", đường dài xá chi  Như Nguyên
  Sydney, 11.08.2020

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,929