HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD085 Như Nguyên: LẶNG IM

Monday, November 23, 20207:20 PM(View: 958)

LẶNG IM
DD085 Như Nguyên LẶNG IM
      Lặng im nghe tiếng chuông ngân
Lặng im nghe tiếng pháp trần không ngơi
      Lặng im nghe tiếng mưa rơi
Lặng im nghe tiếng bặt lời chim ca.

      Lặng im nhìn núi xa xa
Lặng im nhìn áng mây hòa khói sương
      Lặng im nhìn lá rơi vương
Lặng im nhìn thấy vô thường xiết bao!

      Lặng im cảm gió lao xao
Lặng im cảm gió lùa vào toàn thân
      Lặng in cảm gió vang ngân
Lặng im cảm đủ nhân duyên khắp đời.

      Lặng im với biết không lời
Lặng im với biết đầy vơi trong ngoài
      Lặng im thiền giả miệt mài
Lặng im, "Không Nói", đường dài xá chiNhư Nguyên
Sydney, 11.08.2020

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
148,388