HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD098 Thơ Như Chiếu: TÂM

  Wednesday, December 9, 20208:51 PM(View: 203)

  TÂM 

   

  1533351000030blob

   

  Cô hỏi "Sao tâm con dữ quá?"

  Con trả lời " Đó là cái tâm ma"

  Cô nói "Có lúc con hiền hòa"

  Con thưa "Đó là con Tâm Phật"

   

  Cô dạy "Tâm con nên như đất

  Luôn thản nhiên với rác rến trên mình

  Luôn bất động với đất cát bùn sình

  Luôn chấp nhận những gì dơ bẩn" 

   1533350951274blob 

  Con hỏi "Sao tâm con bất nhất

  Có lúc buồn lúc nản lúc vui

  Có khi ghét hận thù chồng chất

  Có khi thương có lúc bùi ngùi"

   

  Cô dạy con đừng mãi lui cui

  Tâm so sánh nhị nguyên phân biệt

  Tâm tranh chấp được hơn thua thiệt

  Tâm lăng xăng chẳng bao giờ thuần nhất

   

  Cô dạy hãy sống đời chân thật

  Bởi ai ai cũng có Phật trong tâm

  Khi nhận rasửa chữa lỗi lầm

  Là con đã biết vén màn tăm tối

  1533351023206blob 

  Khi phạm lỗi con phải cần sám hối

  Để tâm con nhẹ nhõm an nhiên

  Để lòng con trút bớt muộn phiền

  Để Phật tánh trong con hiển lộ

   

  Tâm tịnh chẳng còn gì thi thố

  Tâm yên chẳng còn muốn nhiều lời

  Tâm bất động bao trùm khắp muôn nơi

  Là khi đó Tâm con như đất

   

  Như Chiếu

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,257,388