HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD098 Thơ Như Chiếu: TÂM

Wednesday, December 9, 20208:51 PM(View: 813)

TÂM 

 

1533351000030blob

 

Cô hỏi "Sao tâm con dữ quá?"

Con trả lời " Đó là cái tâm ma"

Cô nói "Có lúc con hiền hòa"

Con thưa "Đó là con Tâm Phật"

 

Cô dạy "Tâm con nên như đất

Luôn thản nhiên với rác rến trên mình

Luôn bất động với đất cát bùn sình

Luôn chấp nhận những gì dơ bẩn" 

 1533350951274blob 

Con hỏi "Sao tâm con bất nhất

Có lúc buồn lúc nản lúc vui

Có khi ghét hận thù chồng chất

Có khi thương có lúc bùi ngùi"

 

Cô dạy con đừng mãi lui cui

Tâm so sánh nhị nguyên phân biệt

Tâm tranh chấp được hơn thua thiệt

Tâm lăng xăng chẳng bao giờ thuần nhất

 

Cô dạy hãy sống đời chân thật

Bởi ai ai cũng có Phật trong tâm

Khi nhận rasửa chữa lỗi lầm

Là con đã biết vén màn tăm tối

1533351023206blob 

Khi phạm lỗi con phải cần sám hối

Để tâm con nhẹ nhõm an nhiên

Để lòng con trút bớt muộn phiền

Để Phật tánh trong con hiển lộ

 

Tâm tịnh chẳng còn gì thi thố

Tâm yên chẳng còn muốn nhiều lời

Tâm bất động bao trùm khắp muôn nơi

Là khi đó Tâm con như đất

 

Như Chiếu

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,243