HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD0124 Thơ Diệu Như: HOA TÂM

  Sunday, January 24, 202111:07 AM(View: 138)

  HOA TÂM
  DD0124 Thơ Diệu Như HOA TÂM

  Nhiệm mầu thay! Hoa không tên tuổi

  Không khoe màu, khoe sắc đó đây

  Nhưng phảng phất hương thơm ngào ngạt

  Người hữu duyên thanh tịnh mà thôi

  Bặt lời, dứt ý không nghĩ tưởng

  Không có lao xao, dính bụi trần

  Buị trần có dính, nhưng vô ngại

  Cuộc đời huyễn mộng, chỉ trò chơi

  Thế nhưng chấp trước, lầm là thật

  Nên mới long đong suốt cuộc đời

  Trầm luân sinh tử, nào có biết

  Hoa Tâm kiến tánh có ngờ đâu !

  Bấy lâu tự tánh thường hằng biết

  Như viên ngọc báu bị bỏ quên

  Ở trong chéo áo mà chẳng thấy

  Nên làm cùng tử khổ lênh đênh

  Nay nhờ Thầy Tổ thời khai thị

  Tâm mãi rong chơi, biết lối về.

  Thuyền Từ chống mãi không ngừng nghỉ

  Dứt hết nghiệp trần, bớt long đong

  Từ đây hoa nở, Tâm bừng sáng

  Nét đẹp tuyệt vời, ngời sắc Không !

  Diệu Như
  _______________________________________

  Hoa Tâm

  audio-icon_thumbnail

  Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

  (CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)


   
   
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,257,379