HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0124 Thơ Diệu Như: HOA TÂM

Sunday, January 24, 202111:07 AM(View: 723)

HOA TÂM
DD0124 Thơ Diệu Như HOA TÂM

Nhiệm mầu thay! Hoa không tên tuổi

Không khoe màu, khoe sắc đó đây

Nhưng phảng phất hương thơm ngào ngạt

Người hữu duyên thanh tịnh mà thôi

Bặt lời, dứt ý không nghĩ tưởng

Không có lao xao, dính bụi trần

Buị trần có dính, nhưng vô ngại

Cuộc đời huyễn mộng, chỉ trò chơi

Thế nhưng chấp trước, lầm là thật

Nên mới long đong suốt cuộc đời

Trầm luân sinh tử, nào có biết

Hoa Tâm kiến tánh có ngờ đâu !

Bấy lâu tự tánh thường hằng biết

Như viên ngọc báu bị bỏ quên

Ở trong chéo áo mà chẳng thấy

Nên làm cùng tử khổ lênh đênh

Nay nhờ Thầy Tổ thời khai thị

Tâm mãi rong chơi, biết lối về.

Thuyền Từ chống mãi không ngừng nghỉ

Dứt hết nghiệp trần, bớt long đong

Từ đây hoa nở, Tâm bừng sáng

Nét đẹp tuyệt vời, ngời sắc Không !

Diệu Như
_______________________________________

Hoa Tâm

audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)


 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
100,178