HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0149 Thơ Diệu Nhân : VÔ THƯỜNG - Diệu Như diễn ngâm

Monday, February 22, 20213:00 PM(View: 1098)

Vô Thường

DD0149 Thơ Diệu Nhân VÔ THƯỜNG

Vô Thường luôn ở bên ta, 

Vô Thường thắm thiết như là bạn thân.

Vô Thường nhắc nhở ân cần,

Sát na sinh diệt xin đừng lãng quên !

 

Sáng dậy chải tóc soi gương,

Thấy mình vẫn vậy vô thường chi đâu !

Có một sợi tóc đổi màu,

Ngàn muôn sợi khác vẫn làu làu đen ! 

 

Bạn ơi xin nhớ đừng quên,

Đấy lời nhắn nhủ tự thân trong nhà !

Thời gian từng phút trôi qua

Một ngày nào có đáng là bao lâu !

 

Thấm thoát ngày tháng qua mau

Bao người rũ áo qua cầu tử sinh,

Bạn nghĩ chưa tới phiên mình, 

Nên bạn vẫn cứ mặc tình rong chơi

 

Thời gian như nước chảy xuôi,

Nào ai giữ được dòng đời đứng yên !

Vô Thường vẫn ở một bên,

Sinh sinh diệt diệt triền miên không ngừng.

 

Dù tôi và bạn rất gần,

Cũng không báo trước khi mình chia xa !

Xin nhớ từng phút trôi qua,

Là một Ân Sủng cho ta tu hành.

 

Rùa mù ở giữa biển xanh,

Tìm bọng cây nổi như mình tìm thân.

Thân người thật rất mong manh,

Vô Thường nhắc bạn chuyên cần tiến tu !

 Diệu Nhân
__________________________________
Vô Thường
audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

  

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
122,845