HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0233Thơ Không Lạc : KHÚC HÁT BÌNH MINH

Tuesday, July 13, 20214:29 PM(View: 576)

KHÚC HÁT BÌNH MINH

                   Kính dâng Tổ Đình Tánh Không

DD0233Thơ Không Lạc  KHÚC HÁT BÌNH MINH


Vừng hồng rực rỡ phương đông

Như đang chào đón Tánh Không Tổ Đình

Trổi lên KHÚC HÁT BÌNH MINH

Khác nào nhạc đệm lời kinh Tổ Đình

 

Thiền sinh khắp chốn đăng trình

Về đây tái hợp đạo tình Tánh Không

Áo vàng áo nâu thong dong

Pha màu áo khói Tánh Không vui vầy

 

Lâu rồi mới có ngày này

Từ ngày Tổ Đình chở đầy vắng tanh

Lão tôi vui cùng đệ huynh

Những ngày rộn rịp, lặng thinh mỉm cười

 

Hởi Tỷ, Huynh, Đệ, Muội ơi !

Tổ Đình chúng ta chính nơi chỗ này

Nhớ Tổ Đình hãy về đây

Cùng nhau ôn lại những ngày học xưa

 

Bài thơ này, tôi xin thưa :

Như là ao ước một mùa hợp vui

Cũng để nhớ lại Thầy  ngồi,

Thầy đi, Thầy đứng, Thầy cười ngày xưa !!!

 

                                           Không Lạc

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
100,180